Nyolcvanmillió forint áll rendelkezésre a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására, míg hét és fél milliárd forinttal támogatják az Új Széchenyi Terv keretében a közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseit, az Iskola-háló programok továbbfejlesztését és a tanoda és második esély típusú programokat

– közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakállamtitkársága augusztus 1-jén az MTI-vel.

A felsőoktatásban tanuló hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat támogató Útravaló ösztöndíjprogram átfogó céljai között szerepel az esélyegyenlőség elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának és diplomaszerzési esélyeinek javítása, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása. Az ösztöndíjprogram keretében induló Út a felsőoktatásba alprogram pedig a felsőfokú végzettség megszerzését elősegítése ösztöndíj- és önköltség-támogatás biztosításával. Az alprogram pályázati kiírása várhatóan még augusztusban megjelenik, és szeptembertől lehet pályázni. Kérelmet nyújthatnak be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményekbe alap-, mester- vagy osztatlan képzésre 2012-ben felvételt nyerő, magyar állampolgárságú hallgatók, ha az adott szintű végzettséggel még nem rendelkeznek, vagy azonos szintű más képzésben nem vesznek részt. Ösztöndíj-támogatásra az a jelentkező nyújthat be pályázatot, aki nappali tagozatra magyar állami ösztöndíjas, magyar állami részösztöndíjas vagy önköltséges képzésbe nyer felvételt és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősült az idei általános felsőoktatási felvételi eljárásban. Az utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülők is élhetnek ezzel a lehetőséggel. Az ösztöndíj-támogatás mértéke havonta 20 ezer forint vissza nem térítendő támogatás. Önköltség-támogatásra az a jelentkező nyújthat be pályázatot, aki nappali, esti vagy levelező tagozatra az önköltséges, illetve magyar állami részösztöndíjas felsőoktatási képzésbe nyer felvételt és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatónak (jelentkezőnek) minősült. Az utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülők ezzel a lehetőséggel szintén élhetnek. Önköltség-támogatás keretében az önköltséges képzésben részt vevő hallgató a képzési önköltség maximum 90 százalékát is megkaphatja, a támogatás felső határa 300 ezer forint. A magyar állami részösztöndíjban részesülő hallgató legfeljebb 150 ezer forint támogatási összegre számíthat. Felhívták a figyelmet arra: a második félévtől a támogatásokra pályázó hallgatók csak megfelelő számú kreditpont elérése esetén részesülnek támogatásban. A pótfelvételizők közül csak az pályázhat, aki az általános felsőoktatási felvételi eljárásban is beadta jelentkezését felsőoktatási intézménybe, és a felvételi eljárás során igazolta hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét. Nem pályázhat az a hallgató, akinek más program fedezi önköltsége megtérítését. Az államtitkárság kitért arra, hogy egy hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat. Nem pályázhatnak azok a hallgatók sem, akik roma szakkollégium tagjai, mivel ők más módon kapnak támogatást tanulmányaikhoz. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében magas a cigány származásúak aránya, ha a jelentkezők száma megengedi, a támogatottak legalább 50 százalékáig roma származású tanulókat kell bevonni a pályázatba – áll a közleményben.

A közoktatási intézmények esélyegyenlőség alapú fejlesztésekre nyerhetnek pénzt az Új Széchenyi Terv keretein belül. A különböző pályázati konstrukciók lehetőséget teremtenek arra, hogy különösen a hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek közoktatási intézményei, tanodái, Iskola-háló és Második esély típusú programjai alkalmasabbá váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, köztük roma gyermekek eredményes nevelésére-oktatására, az iskolai lemorzsolódásukat csökkentő intézkedések támogatására. A köznevelési intézményrendszer fejlesztése az iskolai lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók részére esélyt teremt általános és középiskolai tanulmányaik befejezésére, valamint lehetőséget ad a tanulók képzettségi szintjének növelésére, képzettség megszerzésére. A meghirdetett különböző pályázati konstrukciók között arra is van lehetőség, hogy az általános pályázói körön belül a 2011-ben hazai forrásból támogatott Iskola-háló program nyertesei is pályázzanak modellértékű programjuk támogatására, de azok előtt is nyitott a lehetőség, akik ugyan pályáztak, de nem nyertek a programban. Megvalósítható továbbá a már meglévő tanodai hálózat bővítése, szolgáltatásaik minőségfejlesztése. A tanodai környezet, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét – fejtették ki. Kiemelték: a tanodákra vonatkozó pályázati kiírás közvetlen célja, hogy a bevont célcsoport tagjai minél nagyobb számban fejezzék be az általános iskolát, illetve érettségit adó középiskolában tanuljanak tovább, lehetőleg olyan eredménnyel, hogy a felsőfokú oktatásba is bekapcsolódhassanak.

A második esély típusú programok számának növelésétől, szolgáltatásaik minőségfejlesztésétől azt várják, hogy a programok keretében a középfokú oktatásból kimaradt, tanköteles koron túli fiatalok minél többen és újabb esélyt kapnak arra, hogy középfokú tanulmányokat folytassanak, illetve piacképes szakmát szerezzenek.

{module Forrás: edupress|none}