A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: NKA) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Balassi Intézet pályázatot hirdet a Római Magyar Akadémia 2012-2013. évi képzőművész ösztöndíjára. A pályázat szakmai lebonyolítója a Magyar Művelődési Intézet és Képző- művészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL).

 

Beérkezési határidő: 2012. szeptember 7.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja: Rómában lehetőséget biztosítani a szakmai tájékozódásra, a galériák, gyűjtemények és múzeumok megismerésére, szakmai kapcsolatok teremtésére, hogy a Róma és az itáliai kultúra nyújtotta inspiráció elősegítse az ösztöndíjas művészetének továbbgazdagodását.

Pályázhatnak

Pályázhatnak hivatásos festőművészek, grafikusművészek, szobrászművészek és intermédia művészek – a korábbi ösztöndíjasok, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók, iparművészek, fotóművészek, restaurátorművészek kivételével.
Csak egyedül lehet pályázni, alkotócsoportban nem.
Nem pályázhat az, aki központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (az NKA alkotói támogatása, ill. az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül az ösztöndíjas időszak alatt.

Ösztöndíjban részesülhet: maximum 6 fő.

Az ösztöndíj időtartama
Az ösztöndíj pályázható időtartama: 1 hónap.
Az elnyert időtartam több részletben való eltöltésére nincs mód. Az elnyert, de a pályázható ösztöndíjas időszakban igénybe nem vett ösztöndíjak érvényüket veszítik.
Az ösztöndíjasokat a Római Magyar Akadémia 2012. október 15. és 2013. augusztus 31. között tudja fogadni.

Az ösztöndíj összege: bruttó 656 000 Ft/fő, amelyet a pályázatkiíró Balassi Intézet az ösztöndíjasok számára euróban folyósít, az ösztöndíjasokkal kötött szerződés alapján. Az ösztöndíjból szállásdíj fizetendő a Római Magyar Akadémián. A szállást az Akadémia önköltségi áron biztosítja.

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a nettó ösztöndíj a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.
Utazási költség megtérítésére nincs mód.
Baleset- és betegbiztosításról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia.

A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok
1. hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat.
A pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a www.lektoratus.hu és a www.balassiintezet.hu honlapokról.
2. pályázati munkaterv és mellékletei: munkatervnek a művészi koncepció kifejtését kell tartalmaznia, amelyet a pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván megvalósítani. Mellékletként az eddigi munkásságát bemutató katalógust, portfoliót, diát vagy fotókat kérünk beadni.
3. idegennyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata (a nyelvismeret nem feltétel, de értékelésnél előnyt jelent)

Hiánypótlás
Hiánypótlásra nincs mód.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
– a pályázati feltételeknek nem felel meg,
– hiányos a mellékelt dokumentáció,
– az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
– határidőn túl történik a benyújtása,

A pályázatokat személyesen, vagy postai úton lehet benyújtani.
Személyesen: az MMIKL szakmai igazgatóságának, az MMIKL Képző és Iparművészeti Lektorátusnak a címére kell benyújtani: 1014 Budapest, Úri utca 54-56.
Beérkezési határidő: 2012. szeptember 3-tól szeptember 7-ig, 9-14 óráig.

Postai úton: a következő postacímre: 1250 Budapest 1. Pf. 17.
Beérkezési határidő: 2012. szeptember 7-én, 24 óráig.

A pályázat elbírálása
Az ösztöndíjkeret felosztásáról szakmai kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Gaál József képzőművész, Lévay Jenő képzőművész, Lóska Lajos művészettörténész, Szabó Ádám képzőművész és Sulyok Miklós művészettörténész.
A döntést a kuratórium 30 napon belül hozza meg.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről – a kuratóriumi döntésnek a Balassi Intézet főigazgatója kötelezettségvállalói jóváhagyását követően – 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu és a www.balassiintezet.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai alkalmassága (eddigi művészi tevékenysége), munkatervének kvalitása. Az elbírálásnál előnyt jelent az idegennyelvtudás.

A pályázat beadással kapcsolatos további információ: Józsa Kitty művészeti főtanácsadó, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Alkalmazott Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/107 mellék, e-mail: lektoratus@lektoratus.hu)
(A Lektorátus 2012. augusztus 21-től augusztus 31-ig takarékossági okokból zárva tart.)

Egyéb tudnivalók
A Római Akadémián közvetlen alkotómunkára csak korlátozott mértékben van lehetőség. Munkaeszközről az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia. A Római Akadémia évente az előző időszak ösztöndíjasainak a műveiből közös kiállítást rendez kiállítótermében. A Római Akadémiáról részletes információkat a www.roma.balassiintezet.hu honlapon lehet kapni.
Az elhelyezés kétágyas szobákban történik, ahol főzési lehetőség is van.
Parkolási lehetőség az Akadémián nincs.

A nyertes pályázók számára a kiutazással kapcsolatos további teendők közös konzultáción kerülnek majd ismertetésre.

A kiutazással kapcsolatos további információk:
Róma: Dr. Fejérdy András Tel.: 00-39-06-688-96-71 e-mail: andras.fejerdy@bbi.hu
Az ösztöndíj folyósítással kapcsolatos további információk:
Balassi Intézet: Kontháné Kovács Mária Tel.: 666-7954 e-mail: maria.kovacs@bbi.hu

 

{module Forrás: sff}