Táblagépekkel és interaktív tananyagokkal tanulhatnak a diákokTizenegy tantárgyból készített táblagépeken használható interaktív tananyagokat a Nemzeti Tankönyvkiadó,  az Eszterházy Károly Főiskola és a Szinva Net Informatikai Kft. A fejlesztéssel lehetővé válik, hogy Magyarországon először egy új, digitális tananyagra alapozott oktatási módszertan keretében tanuljanak a diákok.

Az új módszert az idei tanévtől kezdve elsőként az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskolájának 8 D osztályában alkalmazzák a pedagógusok.

Idén tavasszal indította el az iBooks tankönyvcsalád fejlesztését a piacvezető Nemzeti Tankönyvkiadó, az Eszterházy Károly Főiskola és a Szinva Net Informatikai Kft. A tananyagokat az Eszterházy Károly Főiskola gyakorló iskolájának 8. D osztályos tanulói már idén szeptemberben használatba is vették. A projekt keretein belül minden diák egy saját táblagépet használva vesz részt az órákon, ezen kívül pedig egy LCD kijelzővel rendelkező interaktív tábla segíti a pedagógusok munkáját, így Magyarországon először lehetővé vált, hogy általános iskolás diákok egy új, interaktív tananyagokra és táblagépekre alapozott oktatási módszertan keretében tanuljanak.

„A kísérletünk azt vizsgálja, hogy miként alkalmazhatók a táblagépek a mindennapi oktatásban, a digitális tananyagok milyen módon integrálhatóak a jelenlegi tanmenetbe, interaktív lehetőségeik hogyan segítik a jelenleg megszokott tanulási módszertanokat” – mondta el Dr. Kis-Tóth Lajos, az Eszterházy Károly Főiskola rektorhelyettese.

Összesen 11 tantárgyból – köztük matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, kémia, biológia, földrajz – készültek el az interaktív tananyagok.  Tímár Miklós, a Nemzeti Tankönyvkiadó projektmenedzsere elmondta: „Az iBook Author program lehetőségeit kihasználva a hagyományos tankönyveket új formában jelenítettük meg, interaktív feladatokkal, animációkkal, önellenörző tesztekkel kiegészítve, melyeknek köszönhetően könnyedebbé, élvezhetőbbé válik a tanulás.” A Magyarországon egyedülálló kezdeményezés egy szoros partneri együttműködés keretein belül jött létre, amelyhez a tankönyveket a Nemzeti Tankönyvkiadó, a digitalis-interaktív tartalomfejlesztést az Eszterházy Károly Főiskola szakemberei, míg a fejlesztésekhez szükséges kereteket és gyártói támogatást a Szinva Net Informatikai Kft. biztosítja.

 

Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.

A Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (NTK) a Sanoma Learning csoporthoz tartozó NTK-Perfekt Zrt. tulajdonában van. A több mint 60 éves NTK Magyarország vezető tankönyvkiadója, mely kiváló minőségű, modern, a XXI. századi igényeknek megfelelő tananyagokat készít az általános és a középiskolai diákok és tanárok, valamint az egyetemi és főiskolai hallgatók részére.  Az NTK több mint 2500 féle tankönyvet és számos oktatást segítő eszközt ad ki. Az NTK a nemzetiségi és speciális nevelési igényű tanulók számára is széles palettájú kínálattal rendelkezik.

www.ntk.hu | www.facebook.com/NemzetiTankonyvkiado

 

Eszterházy Károly Főiskola

Az Eszterházy Károly Főiskola az 1948-ban alapított állami pedagógiai főiskola szellemi örökségét ápoló, valamint a két és fél évszázados egri felsőoktatás hagyományaihoz kötődő, ugyanakkor a jövő felé nyitott, minőségi munkát végző intézmény. Az elmúlt 5 évtizedben több mint 300 ezer főiskolai végzettségű szakembert adott a magyar társadalomnak és közoktatásnak. A közel 9000 hallgatóval és 650 dolgozóval működő intézmény a XXI. század társadalmi és gazdasági kihívásainak megfelelően alakítja oktatási rendszerét, képzési kínálata rendkívül sokrétű. A képzés négy karon, alapszakokon (BA/BSc) és mesterszakokon (MA/MSc) közel egyelnő arányban folyik –  a bölcsészettudományok, a gazdaság- és társadalomtudományok, a természettudományok, a sporttudományok és a művészetek terén – nappali, részidős, valamint távoktatásos formában. Hallgatóink számára kínálunk továbbá felsőfokú szakképzéseket, számos szakirányú továbbképzést. A főiskola kiemelkedően jó szolgáltatást nyújt az idegen nyelvek tanulásához, 4 akkreditált állami nyelvvizsgahellyel áll a nyelvvizsgázni szándékozók rendelkezésére. Az intézményben több nemzetközileg is elismert tudományos műhely működik, ilyen a Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport, az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport, a Regionális Pedagógiai Kutatóközpont, a Bryológiai Kutatócsoport és az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, amely élelmiszerbiztonsági kutatási tevékenységet végez. A tudományos tevékenységben, a hazai felsőoktatási intézményekkel történő együttműködésen túl, fontos szerepet tölt be a főiskola 25 ország 60 intézményével kialakított nemzetközi kapcsolatrendszere. A Főiskola küldetése, hogy az oktatási szolgáltatások minőségének emelésével, a hallgatói igényekre figyelő, átjárható, választási lehetőséget nyújtó, rugalmas tanulmányi rendszer kiépítésével – a Bologna-folyamatnak megfelelően az Európai Felsőoktatási Térséghez csatlakozva – az EU-tagságból adódó és a régió speciális nevelési problémáinak kezelésére felkészítő oktatással, hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki.

www.ektf.hu

 

Szinva Net Kft.

A Szinva Net Informatikai Kft. 24 éve Magyarország vezető informatikai vállalkozásainak egyike, elkötelezett híve a modern és felhasználóbarát informatikai tér megteremtésének. A cég 100%ban magyar tulajdonban van, tevékenységi köre az egész országra kiterjed, szerződéses partnerei révén országos hálózattal rendelkezik. Az oktatásban a tanulás és tanítás megfelelő eszközeinek kiválasztásával, a szükséges kiegészítők beszerzésén keresztül, a legkorszerűbb alkalmazások bevezetésével segíti a diákok és tanárok munkáját. A SzinvaNet Kft kiemelt kompetenciái között szerepel a táblagépes oktatás, alkalmazás-fejlesztés, az iskolai képzésekhez szükséges informatikai infrastruktúra megalkotása és biztonságos működtetése. Az oktatási intézmények, minisztériumok, önkormányzatok, és minden közbeszerzésre kötelezett vagy önként csatlakozó partnere részére egyaránt biztosítja a legmodernebb termékek és szolgáltatások teljes palettáját. A cég tevékenysége, szakmai és üzleti magatartása, elismertsége a magyar piacon hosszú évek óta töretlen.

www.szinvanet.hu