A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló szabályozás kimondja: mi tekinthető tankönyvnek, az eljárás során milyen szempontokat kell figyelembe venni – például nem tartalmaz-e sértő fotókat.

Emellett az is rögzíti, miniszter az oktatásért felelős minisztérium honlapján minden év október 1-jéig közzéteszi azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén a következő tanévben a tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre.

 

A február 28-ai Magyar Közlönyben közzétett szabályozás rögzíti, hogy tankönyvvé a nyomtatott formában megjelentetett vagy elektronikus adathordozón rögzített kiadvány, könyv, az oktatási program részeként jóváhagyott információhordozó és a digitális tananyag nyilvánítható.

A rendelet meghatározza, mi tekinthető munkatankönyvnek, munkafüzetnek, használt, illetve tartós tankönyvnek, valamint azt is, hogy a tankönyvvé nyilvánításnak mi a menete, abban ki vehet részt szakértőként, és külön kitér a digitális tananyagokra, a fakultatív hit és vallásoktatás kiadványaira is. A tankönyvvé nyilvánítás kérelemre indul, melyet a könyv kiadója vagy szerzője nyújthatja be az Oktatási Hivatalhoz.

 

Az eljárásban vizsgálni kell: a könyvmentes-e a politikai állásfoglalástól

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban vizsgálni kell egyebek mellett, hogy a könyv a Nemzeti alaptanterv kiadásáról és alkalmazásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően alkalmas-e az adott műveltségterület, tantárgy tananyagtartalmának oktatására, biztosítja-e a szaktudományok megfelelő szintű, tudományos, hiteles, tárgyilagos feldolgozását, valamint az ismereteknek az érintett tanulói korosztályoknak megfelelő pedagógiai módszerekkel történő közvetítését.

Az eljárásban különösen tekintettel kell lenni arra, a könyv tartalmaz-e az egyenlő bánásmódot, a nemek egyenlőségét sértő vagy a nemzetiségi vallási közösségre nézve sértő, gyűlöletkeltő, továbbá a társadalmi esélyegyenlőtlenséget erősítő sztereotípiát, kijelentést, ábrát, fotót, grafikát, valamint mentes-e a politikai állásfoglalástól.

 

Március utolsó munkanapjáig lehet tankönyvet rendelni

A miniszter az oktatásért felelős minisztérium honlapján minden év október 1-jéig közzéteszi azt az összeghatárt, amelynél magasabb fogyasztói ár alkalmazása esetén – függetlenül attól, hogy a tankönyv sokszorosítása és terjesztése üzletszerű vagy sem – a következő tanévben a tankönyv nem kerülhet fel a tankönyvjegyzékre.

A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése és az iskoláknak történő eljuttatásának megszervezése, valamint a tankönyvek vételárának beszedése a tankönyvtörvény értelmében állami közérdekű feladat, amelyet a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. lát el.

A tankönyvrendelés határideje március utolsó munkanapja, módosításának határideje június 15-e.

Az 1–4. évfolyamokra beiratkozott tanulók heti órarendjét úgy kell kialakítani, hogy az egyes tanítási napokon használt tankönyvek tömege a három kilogrammot ne haladhassa meg.

 

{module Forrás: edupress|none}