A debreceni tanárképzés megerősítette kapcsolatait a régió iskoláival azáltal, hogy november 16-án a Tudományegyetemi Karok, a Debreceni Egyetem tanárképzésért felelős központja együttműködési megállapodást kötött a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (Klik).

Összesen huszonegy tanári szakot kínál osztatlan képzésben a Debreceni Egyetem mint a régió legjelentősebb pedagógusképző intézménye. Az új, egyciklusú képzésben részt vevő hallgatók az egyetemi évek alatt tanári gyakorlataikat a gyakorlóiskolákon kívül partneriskolákban is tölthetik. A régió iskoláival eddig is széles körű, eredményes kapcsolatokat ápolt az egyetem, melyeket az iskolák új fenntartójával kíván szorosabbra fűzni annak az együttműködésnek segítségével, amit Marekné dr. Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke és dr. Gaál István rektorhelyettes, a Tudományegyetemi Karok elnöke írtak alá a Debreceni Egyetemen.

„A tanárszakos hallgatók képzésének egyik legfontosabb eleme a gyakorló tanítás. Ennek előírt időtartama egy teljes tanévre emelkedett. A hallgatók tanítási gyakorlatához az egyetemi gyakorlóiskolák mellett nagy szükség van a régió iskoláinak közreműködésére. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól folyamatosan információkat kaphatunk arról is, hogy a felvételi előtt álló generáció milyen szempontok alapján mérlegeli továbbtanulási terveit, amit beiskolázási programunkban tudunk hasznosítani” – tért ki az együttműködés újabb pontjára dr. Gaál István, a DE Tudományegyetemi Karok elnöke.

Az együttműködés a tanárképzésen túl további szakmai területekre is kiterjed. Az egyetem és a KLIK debreceni intézményei, a pedagógiai szakszolgálat és a pedagógiai szakmai szolgáltatások területén megjelenő programokban is együttesen vesznek ezentúl részt, a Tudományegyetemi Karok szakmai segítséget nyújt a tankerülethez tartozó köznevelési intézmények oktatóinak továbbképzésében.

{module Forrás: edupress|none}