Pedagóguskar, tanfelügyelet, minősítő eljárás és portfólió, emelkedő alapbér – összegyűjtöttük, milyen változásokra számíthatnak a pedagógusok 2014-ben.

 

Már lehet jelentkezni a minősítő eljárásra

A több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező tanárok először 2014-ben kezdeményezhetik a minősítési eljárást. A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezők 2014. április 30-ig kérelmezhetik a pedagógus II. fokozatba való besorolásukat, 2015. január 1-jei kezdettel.A minősítő bizottság értékeli a portfóliót, az intézmény önértékelésének a tanárra vonatkozó részeit, a szakfelügyelet, illetve a bizottság által látogatott órák tapasztalatait és értékelését. A pedagógusnak a bizottság előtt meg is kell védenie a portfóliót, és válaszolnia az azzal kapcsolatos kérdésekre. A továbblépéshez legalább 75 százalékos eredményt kell elérni. Milyen vizsgákon kell átmenniük a tanároknak ahhoz, hogy magasabb fizetést kapjanak? Részletes összefoglalónkat itt találjátok.

El kell készíteni a portfóliót

A besorolás másik feltétele, hogy a tanár 2014. április 30-ig feltöltse portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai rendszerbe. Az e-portfólió – a nevet, arcképet, illetve a szakmai adatokat tartalmazó borító és a tartalomjegyzék mellett – a szakmai önéletrajzból, a szakmai életút értékeléséből, a nevelő-oktató munka dokumentumaiból, a pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti, illetve az önálló művészeti/alkotói tevékenységek bemutatásából, illetve az adott oktatási intézmény rövid bemutatásából áll.A nevelő-oktatómunka dokumentumai lehetnek például óratervek, szakköri tervek, az egyéni és csoportfoglalkozások tervei, projekt- és fejlesztési tervek, elektronikus tananyagok, tanulói dolgozatok, illetve az osztályfőnöki vagy csoportvezetői tevékenység dokumentumai. Fontos: a portfóliónak tartalmaznia kell legalább tíz tanóra kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét. Itt találtok részletes összefoglalót a portfólióról.

Emelkedik az alapbér

Az év elejétől az eddigi 98 ezer forintról 101 500 forintra emelkedett a minimálbér összege, amely a közalkalmazotti bértábla illetményalapját is biztosítja – Hoffmann Rózsa k

öznevelési államtitkár szerint ez azt jelenti, hogy átlagosan 8-9 ezer forinttal nő a pedagógusok fizetése.

A változással egy egyetemi végzettségű, kezdő tanár fizetése 169 442 forintról 175 494 forintra változik. A pedagógusok az emelt bért februárban kapják meg először. Itt a táblázat, amely alapján számolhattok (a minimálbér 2014. január 1-jétől 101500 forintra emelkedett, tehát az illetményalap középfokú végzettség esetén 120277 forint, alapfokozat esetén 160067 forint, mesterfokozat esetén 175493 forint). A különböző kategóriákba tartozók a következő táblázat alapján számolhatják ki, mennyivel nő az alapbérük (a pedagógusfokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában)

A köznevelési államtitkár hétfőn emlékeztetett arra is, hogy a pedagógus-életpályamodell bevezetését követően több lépcsőben történik a béremelés. A tavalyi béremelés a jogszabályokba foglalt emelkedésnek csak a 60 százalékát jelentette. A fennmaradó 40 százalékot négy lépcsőben kapják meg a pedagógusok: 2014. szeptember 1-jétől kapják meg az újabb 10 százalékot, majd minden esztendőben további 10 százalék emelkedés következik. A teljes béremelkedés 2017. szeptember 1-jéig valósul meg.

Újabb évfolyamokon kell az új kerettantervek alapján tanítani

Az új Nemzeti alaptantervet 2013-ban az első, az ötödik és kilencedik évfolyamon, felmenő rendszerben vezették be, vagyis hittant vagy erkölcstant heti egy órában 2014 szeptemberétől az elsősöknek és a másodikosoknak, az ötödikeseknek és a hatodikosoknak, illetve a hat évfolyamos gimnáziumok hetedik és nyolcadik évfolyamának kell tanulnia. Szeptembertől az 1-3., az 5-7. és a 9-11. évfolyamosoknak kötelező a mindennapos testnevelés.

Jön a Nemzeti Pedagógus Kar

2014-ben jön létre a Nemzeti Pedagógus Kar is, amely minden, az állami és önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben dolgozó pedagógus automatikusan a tagja lesz, de tagdíjat nem kell fizetni.

Az országos küldöttgyűlés alakuló ülését az erőforrás-miniszter hívja össze 2014. április 30-ig. A köztestület véleményezheti a köznevelést és pedagógusképzést érintő jogszabályokat, állami szerv vezetőjéhez fordulhat és javaslatot tehet, emellett az alapszabály, illetve az etikai kódex szerint etikai eljárást folytathat a tanárok, tanítók ellen. A karnak minden megyében és a fővárosban lesz területi szerve, és tizenhat szakmai tagozattal működik majd.

Indul a tanfelügyelet

2014-ben „széles körű kipróbálást” tervez az Oktatási Hivatal, vagyis élesben is elindul a tanfelügyeleti ellenőrzés, de a hivatal azt ígéri, a tapasztalatok alapján – ha szükséges – módosítanak majd a részleteken.

Az általános iskolák számára készült – december elején nyilvánosságra hozott – kézikönyv szerint pedagógiai-szakmai ellenőrzést dokumentumelemzéssel, óra- vagy foglalkozáslátogatással, interjúzással és kérdőívezéssel végzik majd a tanfelügyelők.

Többek között azt vizsgálják majd, hogy a tanár a Nemzeti alaptanterv előírásait, az intézmény sajátosságait és pedagógiai programját, illetve az osztály jellegzetességeit összehangolva dolgozik-e. Megnézik az előző ellenőrzés eredményeit és hatását, illetve az intézményi önértékelés az adott pedagógusra vonatkozó dokumentumait.

A tanfelügyelők tanórákat is végignéznek majd: azt vizsgálják, hogyan valósítja meg a tanár az intézmény pedagógiai programjában foglaltakat, figyelembe veszi-e a tanulócsoport adottságait, a tanulók személyiségfejlesztését, a tanulói önállóság támogatását, a motiváció fontosságát, a korszerű pedagógiai technológiák alkalmazásának, illetve a folyamatos ellenőrzés és értékelés követelményét.

Emellett a tanfelügyelők a tanárral, illetve az intézmény vezetőségéből azzal az emberrel készítenek interjút, aki ismeri a pedagógus munkáját. Az interjún a tanárral közösen értékelik az órákat, foglalkozásokat is. További részleteket itt találtok.

Forrás: eduline.hu