Az eddiginél több forrással számolhat jövőre a költségvetés, de rosszul teszi, aki csak számokban gondolkodik.

 

 

 

 

 

Azt kell nézni, hogy a célként kitűzött prioritások meg tudnak-e valósulni – mondta Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkár az MTI-nek.

Az államtitkár kiemelte: a 2014. szeptember 1-jei, minden pedagógust érintő alapilletmény-emelést követően január 1-jétől több mint 22 ezer pedagógus léphet sikeres minősítése eredményeképpen Pedagógus II. vagy a Mesterpedagógus fokozatba. Emellett a pedagógus-életpályához tartozó béremelés 2015. szeptember 1-jétől vonatkozik azokra a nevelő-oktató munkát segítőkre – például pedagógiai asszisztensekre – is, akik rendelkeznek pedagógus szakképzettséggel. Kiemelte: a 2015-ös költségvetésben pedagógusbérekre 38 milliárd forinttal több jut, mint 2014-ben.

Példaként említette, hogy szeptembertől a pedagógus I. fokozatban, egy fővárosi, főiskolai végzettségű kollégium nevelőtanár, 16 éves gyakorlattal 248 ezer forint kereshet, míg a pedagógus II. fokozatban ez az összeg 274 ezer forintra nő. Egy szombathelyi középiskolai tanár, egyetemi végzettséggel és nyolcéves gyakorlattal jövő ősszel közel 246 ezer forintra számíthat. Szólt arról is, hogy 2015. január 1-jétől közel 6 ezer, minősítésen és a feladatra történő felkészítésen átesett szakértő és szaktanácsadó pedagógus kezdi meg munkáját.

 

A jövő szeptemberben életbe lépő kötelező óvodáztatásról és férőhely-bővítésről elmondta: állami költségvetésből, pályázaton keresztül 20 település 897 új óvodai férőhely létesítéséhez 850 millió forintos támogatás van. 2010-től jövő márciusig 5850 új óvodai férőhelyet hoznak létre.

A Klikről azt mondta, az elmúlt két év tapasztalata alapján szükséges a finomhangolás, a szervezet racionalizálása. A Klik Hanesz József elnök személyében új vezetőt kapott és a működés kiszámíthatóbbá vált, megindult az átalakítás – jelezte.

Kiemelte: nagyobb feladat- és hatáskört delegálnak a Klik megyeközponti tankerületeihez, ezzel biztosítva a feladatok hatékonyabb ellátását és az intézmények fenntartásának hatékonyabb megszervezését. Az átszervezéseknek köszönhetően jogosultságok kerülnek közelebb az iskolákhoz, így gyorsabb döntések várhatók – jelezte. Kitért arra is, hogy a benyújtott köznevelési törvénymódosításnak megfelelően a pedagógiai szakmai szolgáltatások feladata kikerül a Klik feladatköréből, átkerül az Oktatási Hivatalhoz, így a Klik egy átláthatóbb, tisztán fenntartói feladatok ellátását végző szervezetté válik.

 

Szólt arról is, hogy a térítésmentes tankönyvellátás a köznevelési törvény értelmében folytatódik felmenő rendszerben, azaz a 2015/2016-os tanévben összesen 750 ezer diák jut majd ingyen tankönyvhöz. Az idei tanév számadatait összevetve mintegy 100 ezerrel több gyermek részesül ingyenes tankönyvellátásban, amely egyre nagyobb segítséget és megtakarítást jelent a családoknak.

Arról, hogy a korábbi hibák eredményeképpen több olyan tankönyv került az iskolákba, amelyek tartalmilag vitatott elemeket tartalmaznak, azt mondta: ez is azt mutatja, hogy szükség van az állami szerepvállalásra és az állam minőségi garanciájára. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a tankönyvfejlesztés széles társadalmi és szakmai egyeztetéseken alapul, az észrevételek feldolgozását követően alakul ki a végleges tankönyv. A három évig tartó fejlesztésnél minden észrevételt figyelembe vesznek, minden hibát javítanak. Ugyanakkor nem feltétlen cél az, hogy a jövő tankönyveiben minden ugyanúgy szerepeljen, mint az elmúlt 20 évben – jegyezte meg.

A köznevelési államtitkár az elkövetkező időszak teendőit áttekintve szólt arról, hogy 2014/2015-ös tanévben fejeződik be a mesterpedagógusi és kutatótanári fokozatba kerülés szakmai követelményrendszerének, minősítési eljárásrendjének a véglegesítése. Ezen a projekten számos felsőoktatási intézmény és több mint ezer gyakorló pedagógus vesz részt 2015 őszéig.

 

Az érettségi vizsgaszabályzat és az érettségi vizsga követelményrendszerének az új Nemzeti alaptantervvel való összhangjának megteremtését célzó módosítások is elindultak – emelte ki.

Tart a szakképzési rendszer átalakítása is, ami azért is szükséges, mert az elmúlt években a szakiskolai képzésre jelentkezők alacsony tanulmányi átlaggal rendelkeztek és sokan hagyták el az iskolát. A kormány ezt a folyamatot akarja fékezni és a társadalomnak is elismertté tenni a fizikai munkát, annak megbecsülését – hangsúlyozta, hozzátéve: fontosnak tartják, hogy az alapfokú képzésből felkészült, közismereti tudással felvértezett tanulók kerüljenek ki. Jelezte: a szakképzési rendszerben a kollégiumok lesznek az esélyteremtés legfőbb eszközei.

Számos további intézkedést is előkészítettek, amelyek a háttérintézmények racionalizálását, átláthatóbb, hatékonyabb munkavégzést, az egyes eljárások – például az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés és a pedagógusminősítési eljárás – egyszerűbbé, gyorsabbá válását célozzák, s az Oktatási Hivatal közvetlenebbül támogatja majd a köznevelési feladatok ellátását – mondta Czunyiné Bertalan Judit.

 

Forrás: Hvg.hu