Partyzz fesztelenül, de NE! esztelenülA Szerződés a Biztonságos Szórakozásért – Társadalmi Szemléletformáló Program a Riadólánc Gyermekeink Biztonságos Szórakozásáért Egyesület és a Kamaszfesztivál Szervezőiroda Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésében megvalósuló kezdeményezés.

A Programhoz csatlakozó szervezetek, közösségek arra vállalnak kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített fogadalmakat betartják, valamint azt saját vállalásaikkal kiegészítik.

I. Szerző…dő felek:
1. 14-18 év közötti fiatalok
2. Szülők, akik dolgozzanak az élet bármely területén – iskolában, civil szervezetnél, vállalatnál, önkormányzatnál, szakhatóságnál, médiában, kormánynál, stb. – elsődleges életfeladatuk gyermekeik egészségben, biztonságban történő felnevelése
3. Szórakozóhelyek, party- és fesztiválszervezők

II. Szerződés előzménye:
WB tragédia 2011. január 15.

III. Szerződés indokoltsága:
A biztonságos, kulturált, felelősségteljes szórakozáshoz a társadalom valamennyi tagjának joga van. A biztonságos, kulturált, felelősségteljes szórakozás feltételeinek aktualizálása, fenntarthatóvá tétele, annak betartása és betartatása közös társadalmi érdek. Jelen szerződés azért született, hogy társadalmi összefogást sürgessen a szülők között.
A szülők jelen vannak a szórakozóhelyek, a party- és fesztiválszervezők, a pedagógusok, az önkormányzatok, a szakhatóságok, a kormányzat tagjai között. Minden cégnél, hivatalnál, szervezetnél vannak szülők, akik között legyen bármilyen politikai, gazdasági és egyéb szemléletbeli, vagy nézetkülönbség, egyetlen közös ponton biztos, hogy találkoznak érdekeik. Mindannyian a lehető legjobbat akarják adni gyermekeiknek.
A szülői szeretet, gyermekeink iránti féltő, óvó gondoskodásunk minden társadalmi konfliktuson, gazdasági érdeken túlmutat.

IV. Szerződés tárgya:
Szerződő felek megállapodnak, hogy nagyszabású, társadalmi szemléletformáló programot indítanak el a következő gondolatra alapozva: A kamaszkor az egyik legtöbb belső vívódással teli időszak az ember életében még akkor is, ha a fiatal kiegyensúlyozott családi háttérrel rendelkezik. Alig van felnőtt, aki erre a korára semleges érzelmekkel tekintene vissza. A kamaszkorban szerzett élmények egész életünket meghatározhatják, ezért nekünk, Szülőknek hatalmas felelősségünk van abban, hogy milyen ingereket engedünk és ajánlunk gyermekeink figyelmébe.

V. Szerződés célja:
Szemléletformálás, hangsúlyosan a következőkre:
– Párbeszéd kialakítása, fejlesztése, fenntartása a szerződő felek között különös hangsúllyal annak két főszereplője a gyerek-szülő között;
– A szerződő felek önmagukba és másokba vetett bizalmának erősítése;
– A következő értékek elkötelezett népszerűsítése: kölcsönösség, figyelem, támogatás, empátia, szociális érzékenység, tisztelet, becsület;

VI. Szerződés tartalma:
Szerződő felek kötelezik magukat a jelen megállapodásban közzétett fogadalmak betartására.

VI.1. Annak érdekében, hogy szüleinkkel őszinte, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot tarthassunk fenn, mi, 14-18 év közötti fiatalok a következő kötelezettségvállalást tesszük:

1. Oda megyünk és azokkal bulizni, ahová, és akikkel szüleink elengedtek.
2. Ha mégsem oda és azokkal érkezünk, ahová indultunk, szüleinket értesítjük erről.
3. Mindig feltöltött telefonnal indulunk útnak és a készüléket nem némítjuk le.
4. Ha buli közben telefonunk kijelzőjén megjelenik az „Anya hív” felírat, a telefont felvesszük.
5. Nem próbálkozunk bejutni korhatáros helyekre, ha úgysem engednének be. Ha valahogy, véletlenül mégis ott találnánk magunkat, a 6-os pont első mondata lép hatályba.
6. Betartjuk a kiskorúakra vonatkozó alkoholtilalmat. Ha ez mégsem sikerülne, mélyen beépítjük tudatunkba a „MÉRTÉKLETESSÉG” szót.
7. A party-házirendeket „mindig minden körülmények között” betartjuk.
8. A drog- és egyéb tudatmódosító szerektől teljes mértékben elhatárolódunk. És pont.
9. A buli ideje alatt figyelünk egymásra, szükség esetén figyelmeztetjük magunkat és egymást kötelezettségeink betartására.
10. Buliból hazafelé csoportosan indulunk és inkább egymásnál alszunk, mint hogy bolyongjunk egyedül az éjszakában. (Persze tudatos tervezésünknek köszönhetően ezt előre egyeztettük szüleinkkel)
+1 Kötelezettségvállalásaim sora szüleimmel való egyeztetés során további pontokkal bővíthető.

VI.2. Annak érdekében, hogy kamaszgyermeke(i)mmel őszinte, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot tarthassunk fenn, mi, szülők (dolgozzunk az élet bármely területén – Iskola, Civil szervezetek,Vállalatok, Önkormányzatok, Szakhatóságok, Média, Kormány, stb. – elsődleges életfeladatuk gyermekeik egészségben, biztonságban történő felnevelése) a következő kötelezettségvállalást tesszük:

1. Elfogadjuk, és nem szomorkodunk amiatt, hogy gyermekeink eljutottak abba a korba, amikor fontosabbak lesznek neki a barátai, mint mi.
2. Amikor gyermekeink életébe beköszönt a bulikorszak, közösen hozunk szabályokat (1. előre meghatározott időre otthon kell lennie, 2. oda és azokkal mehet, akikkel elengedtem, 3. elérhetőnek kell lennie, 4. nem fogyaszthat alkohol, főleg nem drogot, 5. szabályok megszegése esetén előre közösen egyeztetett szankciók alkalmazása)
3. Gyermekeink barátaival jó kapcsolatot építünk ki, kíváncsiak vagyunk rájuk is, hiszen ezzel is közelebb kerülhetünk gyermekeinkhez.
4. Bulizásuk közben nem zaklatjuk fölöslegesen a gyerekeinket telefonhívásokkal, megpróbáljuk lekötni háborgó, aggódó lelkünket.
5. Sokat beszélgetünk más kamasz-szülőkkel, és rendszeresen megerősítjük egymást abban, hogy „szemtelen, lusta, szelektívhallású szemünk fényei” viselkedése ellenére majd csak túléljük ezt a pár évet.
6. Olyan életvitelt folytatunk, szokásokat építünk ki, amelyeknél nem bánjuk, ha a gyermekeink követik azokat.
7. Ha gyermekeinkkel kapcsolatban olyan problémáink keletkeznek, amelyeknél megáll a tudományunk, szakértő véleményét vesszük igénybe és nem odázzuk el a megoldás keresését.
8. Nem csinálunk a bolhából elefántot, és jó szívvel visszaemlékszünk kamaszkoruznkra, amikor mi próbáltuk meg néha kijátszani szüleink éberségét!
9. Ha tudomásunkra jut, hogy gyermekeink csínytevésre készülnek, abból a megfontoslásból, hogy „nem kell mindig mindent észrevenni”, mérlegelünk, súlyozunk, mekkora jelentőségű az a bizonyos titok!
10. Következetesek és rugalmasak is vagyunk egyben, és adott helyzetekben ezeket tudjuk is alkalmazni.
+1 Kötelezettségvállalásaim sora gyermekemmel való egyeztetés során további pontokkal bővíthető.

VI.3. Annak érdekében, hogy minden kamaszkorú gyermek szülője a legnagyobb biztonságban tudhassa gyermekét a szórakozóhelyünkön, partyjainkon, a következő kötelezettségvállalást tesszük:
1. Biztosítjuk az ingyenes, korlátlan mennyiségű ivóvíz elérhetőségét, amely nyomán elkerülhető a kiszáradás veszélye;
2. Lehetővé tesszük, hogy az árusított italok között a legolcsóbb italok az alkoholmentes üdítők, ami nyomán csökkenthető az illegális drogok és az alkohol egyidejű használatának veszélye;
3. Egy elkülönített, (a tánctérnél) hűvösebb és csendesebb, jól szellőztetett, pihenésre alkalmas helyiség (vagy helyiség rész), úgynevezett chill-out room vagy pihenőszobát biztosítunk, annak érdekében, hogy a szórakozó fiatal ebben a helyiségben lehűthesse magát, kivonódhasson a tánctérből. Ennek következtében a túlhevülés kockázatának csökkenése várható.
4. Biztosítjuk a megfelelő szellőztetést, ami szintén a túlhevülés kockázatát hivatott csökkenteni;
5. A nyitvatartási idő alatt olyan képzett szakember jelenlétét biztosítjuk a szórakozóhelyen, aki felvilágosítást tud nyújtani a droghasználat következményeit illetően, és tanácsot tud adni a drogfogyasztás következtében fellépő egészségügyi és pszicho-szociális kockázatok elkerülésével kapcsolatosan
6. A nyitvatartási idő alatt elsősegély-nyújtásban képzett szakember jelenlétét biztosítjuk a szórakozóhelyen, partyn, aki képes az esetleges túladagolási tünetek vagy egyéb negatív tünetek felismerésére, ezek súlyosságának megítélésére, s ennek megfelelően az elsősegély-nyújtás elvégzésére és annak megítélésére, hogy szükséges-e további segítséget (mentőt) hívni;
7. A droghasználat veszélyeire vonatkozó szóróanyagok terjesztésére biztosítunk lehetőséget, ami egyaránt szolgálja a fiatalok pontosabb, hiteles tájékoztatását, illetve kapcsot jelenthet a segítőszervezetek, drogambulanciák elérésének irányába is;
8. Szóróanyagok terjesztésére adunk lehetőséget a biztonságos szexszel kapcsolatosan, annak érdekében, hogy csökkenjen a nemi betegségek és a nem kívánt terhességek kockázata;
9. A szórakozóhelyen dolgozók (biztonsági őrök, pultosok stb.) megfelelő képzését biztosítjuk annak érdekében, hogy az esetlegesen megjelenő drogproblémával kapcsolatosan adekvátan és racionálisan tudjanak fellépni;
10. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a kiskorúak szórakozását nem korlátozva a szabályokat betartsuk. (Dr. Demetrovics Zsolt)
+1 Kötelezettségvállalásaink sora további pontokkal bővíthető.

VII. Szerződő felek joga, kötelezettségei:
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben meghatározott alapelveket elfogadják, azok betartását magukra nézve kötelező érvényűnek tartják.
Szerződő feleknek jogukban áll a fentebb meghatározott kötelezettségvállalásokat újabbakkal kiegészíteni.

VIII. Szerződés időtartama:
Élethosszig

IX. Titoktartási kötelezettség:
Jelen szerződés esetén nem értelmezhető, hiszen a szerződés célja éppen a nyilvánosság minél szélesebb körű elérése, a szerződő felek vállalásainak tolmácsolása.

X. Szerződésszegés:
Jelen szerződés elsősorban önmagunkkal, gyermekeinkkel, szüleinkkel köttetik. Vállalásaink be nem tartása esetén önmagunkkal tartozunk elszámolni. Szankciókat mi magunk hozunk, magunk ellen.