A diszlexia különleges ideggyógyászati eredetű tanulási probléma a folyékony és pontos olvasás, írás és helyesírási készség elsajátításában.

 

A kifejezés a görög „dys” szóból, melynek jelentése nehézség, és a „lexis” szóból, melynek jelentése szavak, származik. Becslések alapján a diszlexia az emberek 4%-át érinti súlyosan, és további 6% mutat diszlexiára jellemző sajátságokat.

A diszlexiát okozhatják a hangnyelvtan, látási és hallási feldolgozásban mutatkozó zavarok, vagy azok kombinációja. Szótalálási nehézségek és feldolgozásbeli lassúság is hozzájárulhatnak. Ezen megismerésen alapuló eltérések számos lehetséges biológiai okát azonosították, és valószínű, hogy minden egyénnél több ok áll fenn. Ezenfelül a diszlexia összefüggésben lehet számos más problémával, melyek közt előfordul az alábbiak közül néhány, esetleg mind:

· számokkal kapcsolatos hibák (számok tükörképének írása, rossz sorrend, stb.),

· szervezési nehézségek (a tanulási időt is beleértve),

· személyes tárgyak elhagyása (pl. ceruzák, radírok),

· másolási hibák (utasítások, házifeladat, stb.),

· tájékozódási nehézségek (pl. kiismerni magát egy új iskolában),

· a jobb és a bal, illetve dátumok összekeverése,

· találkozók lekésése,

· probléma gondolatok és fogalmak leírásával, főleg írásban,

· szótalálási nehézségek,

· hosszú szavak rosszul ejtése.

Bár a diszlexiás gyereknek problémát okozhat az olvasás, írás és helyesírás elsajátítása, meg lehet tanítani, hogy keressen stratégiákat és alternatív tanulási módszereket ezen és egyéb nehézségek legyőzésére. Mindazonáltal néhány probléma, mint például a rossz helyesírás, megmaradhat felnőttkorban is.

Minden diszlexiás különböző, és egyénként kell kezelni.

Sokuk rendelkezik olyan képességekkel, melyek fontosak lehetnek a munkahelyen, ilyen például a jó vizuális térlátási készség, a teljességre törekvő gondolkodás, képessége arra, hogy a dolgokat a maguk egészében lássa valamint jó a belátáson alapuló gondolkodásuk. Ugyanazok a tényezők, melyek nehézséget okoznak az írni-olvasni tudásban, alapjai lehetnek a kiemelkedő pozitív tulajdonságoknak.

Például azok, akik nehezen tudnak úgy megoldani egy problémát, ahogy mások teszik, találhatnak ügyesebb utakat, módokat, melyek nagyobb kreativitást és eredetiséget igényelnek. Ezt a képességet gyakran lehet diszlexiásoknál felfedezni. Néhányan úgy gondolják, hogy ezeket a sajátosságokat csak az írni-olvasni tudás elsajátításában fellépő nehézségek miatt fejlesztik ki.