A felsőoktatásba jelentkezők jogorvoslati lehetőséggel élhetnek a felvételi kérelmek elbírálásával kapcsolatban.

A www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni, hogy mely esetekben vehetik igénybe a fellebbezési eljárás lehetőségét.

 

Az Oktatási Hivatal a ponthatárok megállapítását követően kiküldi a jelentkezőknek a besorolási döntésről szóló tájékoztatót, amelyben minden felvételiző értesítést kap, hogy mely helyekre jelentkezett és megjelölt helyek közül hova nyert besorolást (felvételt), illetve arról is, ha sehova nem vették fel.
A besorolást illetően a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül – legkésőbb augusztus 15-i beérkezéssel – lehet fellebbezni, az oktatási miniszterhez címzett, azonban az Oktatási Hivatalhoz (1380 Budapest, Pf. 1190) benyújtott jogorvoslati kérelemmel. A jogorvoslati kérelemben pontosan meg kell jelölni, milyen jogsérelem orvoslását kéri a jelentkező. (Erre vonatkozó formanyomtatvány elérhető a www.felvi.hu Kérvénytárában, illetve az Educatio Kht. Ügyfélszolgálatán (1088 Budapest, Reviczky u. 6.).
A besorolást nyert felvételizők úgynevezett felvételi döntést kapnak attól az intézménytől, ahová felvételt nyertek. A felvételi döntés ellen a felsőoktatási intézménybe kell benyújtani a fellebbezést, a levél kézhezvételétől, illetve a tudomásra jutástól számított 15 napon belül.
(www.edupress.hu)