Az Anthropolis Egyesület 2008 nyarán nyitotta meg a tudásközpontot, amelynek célja, hogy infrastrukturális és szakmai hátteret nyújtson a globális nevelés koncepcióját követő hazai kezdeményezéseknek, mint oktatási programok, továbbképzések, kampányok, fesztiválok.
   

A globális nevelés olyan oktatási tematikák és módszerek összessége, amelyek a globális kihívások tudatosítását és általában a globális témák iránti érzékenység erősítését szolgálják. A globális nevelés programja kritikus gondolkodásra, szolidaritásra, kultúrák közti megértésre, toleranciára, a környezet védelmére és globális felelősségre, vagyis globális állampolgárságra készít fel és nevel.
A GlobEdu a globális nevelés szakirodalmának, szakfolyóiratainak magyarországi lelőhelye. Gyűjtőkörébe tartoznak az alternatív pedagógiai szak- és tankönyvek, a hazai és külföldi globális nevelési tankönyvek, az iskolai és iskolán kívüli nevelési munka során hasznosítható segédanyagok (játékok, filmek, fényképek, plakátok, zenék stb.), továbbá kézikönyvek, amelyek segítségével bárki sikeresen készíthet elő és valósíthat meg globális nevelés foglalkozásokat iskolákban, óvodákban vagy éppen – az élethosszig tartó tanulás programjának megfelelően – felnőttek között.
A GlobEdu gyűjteményében jelenleg mintegy 400 dokumentum található. Ezek nagy része globális nevelési, illetve alternatív pedagógiai tankönyv, továbbá az interkulturalitás témakörébe sorolható, más kultúrák megismerését segítő kézikönyv. Nagy számban lelhetők fel a globális neveléssel foglalkozó külföldi, elsősorban angol- és németnyelvű folyóiratok, a témában megjelent külföldi tájékoztató kiadványok, prospektusok, továbbá a GlobEdu gyűjteménye teljes képet ad a globális nevelésben érdekelt hazai szervezetek tevékenységéről is.
A GlobEdu gyűjteményének adatbázisa a www.globedu.hu weboldalon érhető el. A honlap emellett tájékoztatást nyújt a globális neveléssel kapcsolatos hazai és nemzetközi hírekről, eseményekről, programokról és fórumot működtet a globális nevelés iránt érdeklődők közti információ- és tapasztalatcsere elősegítése érdekében.

Globális Nevelés Adatbázis
A www.globedu.hu weboldalon elérhető Globális Nevelés Adatbázis betekintést nyújt a globális nevelési tematikák és módszerek hazai és külföldi irodalmába. Tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek a Globális Nevelés Tudásközpontban hozzáférhetők, illetve további célja, hogy tájékoztasson a más könyvtárakban és gyűjteményekben fellelhető, továbbá az interneten elérhető hasonló tematikájú kiadványokról és publikációkról.

Forrás: edupress.hu