Megvalósult az országos lefedettség. A megvalósítás végéhez közelít az FSZK TÁMOP 5.4.5. programjának harmadik szakasza, melyben összesen 20 képzésentovábbi 332 szakembertkészítettek felaz akadálymentesítés különböző területein. A program keretében középiskolások is megismerkedhettek a fogyatékosságból eredő bizonytalanságokleküzdésének lehetőségeivel.

A fogyatékos személyek társadalmi elfogadottsága – sok országhoz hasonlóan – Magyarországon is sok kívánnivalót hagy maga után. Hazánkban mintegy 457ezer fogyatékos személy éli meg ezt nap, mint nap. E jelenség elsődleges oka, hogy a többségi társadalom tagjai rendkívül alacsony tudással rendelkeznek a fogyatékos személyek hétköznapjaival, nehézségeivel kapcsolatban. Az információk hiányát az ember prekoncepciókkal és általánosítással pótolja, melyek szükségszerűen tévesek. Minderre épülve, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) által vezetett TÁMOP 5.4.5 projekt egyik legfontosabb célja, hogy e tudást eljuttassa a lakossághoz, s ezáltal elősegítse egy modern, fejlett, befogadó és toleráns társadalom megteremtődését.

A projekt első szakaszábana szakemberek kidolgoztáka fogyatékosügy minden területét átfogó képzési tartalmakat. A tananyag fejlesztés folyamán fontos szempont volt, hogy azok ismerete megkönnyítse a fogyatékos emberek társadalmi integrációját. A különböző típusú felnőttképzési és felsőoktatási képzések további közös pontja, hogy az élet minden területére kiterjedő egyenlő esélyű hozzáférés eszméjét helyezik a középpontba.A képzési anyagokban így az egyszeri mérnök ugyanúgy megtalálhatja az akadálymentes tervezéshez kapcsolódó információkat, mint a fogorvos az akadálymentes szolgáltatás kialakításának módszereit. A képzési tananyagok mellett a projekt keretében képezték azokat az oktatókat, kik e tudást elérhetővé teszik. A fejlesztésidén záruló, harmadik szakaszában pedig újabb 332 szakember végezte el az FSZK képzéseit.

Ma már nem csak az FSZK–nál érhetőek el ezek a hiánypótló képzések.A TÁMOP 5.4.6-A projekt nyerteseinek (felnőttképzési, valamint felsőoktatási intézmények) szintén lehetőségük volt arra, hogy átvegyék és a képzési rendszerükbe integrálják e képzéseket. Ebben a folyamatbanaz FSZK módszertani segítséget és folyamatkísérést biztosított számukra, így azok bevezetése a legmagasabb minőségbiztosítás mellett történhetett meg. A képzőintézmények bevonásával mondhatjuk, hogy létrejött e tekintetben az országos lefedettség.

A projekt harmadik, záró szakaszánakegyik újdonsága volta középiskolás korosztály képzése, a témával történő megismertetése. Az FSZK szakemberei már évek óta törekednekarra, hogy megszólíthassák a felnövekvő generációt. Minél korábban ismerkedik meg az ember a szükséges információkkal, annál inkább lesz képes arra, hogy ezt a tudást magától értetődően használja fel hétköznapi életében és szakmai döntéseiben. Ezért is szeretnénk elősegíteni, hogy egyre több középiskola használhassa fel eredményeinket– mondta el Szentkatolnay Miklósa projekt vezetője.

A középiskolás korosztály számára kifejlesztett módszertan az életkori sajátosságok figyelembevételével, a tartalmak adaptálásával mutatja be a fogyatékosságból eredő nehézségek leküzdésének lehetőségeit. A projekt keretében a középiskolások többek között az akadálymentesség és egyetemes tervezés, az egyenlő esélyű kommunikáció, valamint az egyenlő esélyű kulturális és sporttevékenység területén szerezhettek ismereteket. A tananyag részeként megélhették, megismerhették a sajátos ellátási igényű emberek életmódját,valamint a fogyatékos emberek szociális támogatásának lehetőségeit.

Fontosnak éreztük, hogy a száraz tájékoztatás mellett a diákok saját élményeket is szerezhessenek a képzés során – mindezérta fiatalok színházi drámafoglalkozásokkeretében megismerhették, sőt, „átélhették” a fogyatékos emberek mindennapjait, kihívásait, nehézségeit. Bízunk benne, hogy munkánk eredményeként az embereksegíteni akarása, támogatása és odafigyelése nemcsak a fogyatékos személyek, de akörnyezetükben található összes ember felé megnyilvánul majd – tette hozzá a projektvezető.

 

További információ:

www.fszk.hu