Idén is meghirdették a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjat, melynek keretében az egységes, osztatlan tanárképzésre járó hallgatók havi 25 ezer és 75 ezer forint

közötti támogatást kaphatnak tanulmányaik elvégzésére. A pályázat célja, hogy motiválja a fiatalokat a tanári pálya választására, és segítséget nyújtson nekik a munkahelyválasztásban is. Ennek függvényében a hiányszakokat (informatikai, matematika, testnevelés) választó hallgatók kaphatják a legnagyobb támogatást.

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lebonyolításában 2014 októberében is pályázatot hirdetett a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíj célja egyrészt a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, másrészt további törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például természettudományos szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése.

A pályázatot benyújthatja minden magyarországi felsőoktatásban tanuló, magyar anyanyelvű hallgató, aki a pályázat benyújtásának időpontjában egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat, valamint vállalja, hogy a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, illetve tart fenn.

Az ösztöndíj összegét differenciáltan 25 ezer és 75 ezer forint között állapítják meg. A pályázat elektronikusan és papír alapon, postai úton is be lehet nyújtani 2014. október 20-ig. A pályázatról részletesebben a kormany.hu oldalán lehet olvasni.

forrás:edupress.hu