Bitang Tibi az óvodában - rajzpályázatAz Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet „A gyermeknyelven az erőszakmentességről” programhoz kapcsolódóan országos óvodás rajzpályázatot hirdet.

 

A pályázat címe: Bitang Tibi az óvodában

 

A szervezők olyan pályamunkákat várnak, amelyek azt mutatják be a gyerekek életkorának megfelelő módon és formában, hogy az óvodai hétköznapokban hogyan oldódnak meg az agresszív viselkedés miatt kialakuló konfliktusok. A pályamunkák elkészülését egy mellékelt, a gyermekeknek szóló levéllel kívánjuk segíteni. Azt gondoljuk, hogy amennyiben a rajzok elkészítése előtt az óvó nénik felolvassák ezt a – Szepes Mária könyvéből idézett szemelvényeket tartalmazó – levelet, nagyon értékes rajzok születhetnek majd ebben a témában.

A pályázaton valamennyi magyarországi óvoda, illetve óvodás részt vehet. Az intézményi válogatót követően óvodánként maximum 5 pályamunka küldhető be.

A pályamunkák A3 vagy A4 méretben, szabadon választott képzőművészeti technikával készülhetnek, egyénileg vagy csoportosan.

A pályázatokat postán vagy személyesen kell eljuttatni az alábbi címre:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1051 Budapest, Dorottya u. 8.

A beérkezés határideje (a postabélyegző dátuma): 2009. december 4.

A borítékra írják rá: „Bitang Tibi az óvodában – rajzpályázat”

A pályamunkákon a következő adatokat kell feltüntetni:

* a pályázó óvodás vagy óvodások neve, életkora, csoportvezető óvodapedagógusának neve,

* a pályázó óvoda neve, címe, telefonszáma, valamint egy kapcsolattartó neve és e-mail címe.

A pályamunkákat szakértőkből álló zsűri bírálja el, s a pályázat eredményei december 15-től tekinthetők majd meg az OFI honlapján.

A pályázaton a legsikeresebben szereplő óvodák értékes tárgyjutalomban részesülnek.

A legsikeresebb pályamunkákból kiállítás készül, amelynek megnyitójára és a díjazott óvodák jutalmának átadására 2010. január elején kerül sor, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum dísztermében (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.). A kiállításra kerülő, díjazásban részesülő óvodákat a szervezők e-mailben értesítik.

A versenyen résztvevők nevezésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a műveket kiállításokon szerepeltesse, amelyekről honlapján keresztül tájékoztatja az érdeklődőket. A pályamunkák elektronikus másolatát a verseny szervezői a későbbiekben megjelentethetik kiadványaikban, honlapjukon. A művek a szervezők archívumába kerülnek. Jó pályázást kívánunk!