A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 21.

A pályázat célja: a fiatalok szükségletei, igényei, ötletei alapján létrejövő, fiatalok aktív részvételével magvalósuló kezdeményezések támogatása

A Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából az 1995. évi LXIV. törvény, a 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet, valamint a szociális és munkaügyi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásra vonatkozó 2008. évi rendelete alapján az ESZA Európai Szociális Alap Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) pályázatot hirdet ifjúsági kezdeményezések támogatására.

A pályázat célja: a fiatalok szükségletei, igényei, ötletei alapján létrejövő, fiatalok aktív részvételével magvalósuló kezdeményezések támogatása, amelyek hozzájárulnak:

a) a közösségi részvételhez szükséges kompetenciák és módszerek elsajátításához;

b) ifjúsági szervezetek és nem formális csoportok együttműködésének megerősítéséhez,

további közös programok kidolgozásához;

c) továbbá segíti a fiatalok közéleti szerepvállalását a fiatalok döntéshozatalba történő

bevonását.

A pályázat kódja: IFJ-GY-DA-08-C

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 478 940 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 21. 24:00 óra

Pályázók köre: jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, a dél-alföldi régióban székhellyel rendelkező és működő szervezetek nyújthatnak be pályázatot, amelyek az IFJ-GY-DA-08-A Ifjúsági kezdeményezések támogatására kiírt pályázat keretében nem nyertek támogatást, vagy nem nyújtottak be pályázatot:

– társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
– alapítványok (kivéve közalapítványok);
– önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel;
– egyházak.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

IFJ-GY-DA-08-C részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése>>

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

További információk az internetes pályázáshoz>>

További információk:

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1)273-4250 telefonszámon, valamint az hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

• hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
• keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
• péntekenként 9 és 14 óra között.

A pályázat tartalmi és szakmai kérdéseivel kapcsolatban a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-alföldi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda (6720 Szeged, Dózsa György u. 2.; 62/540-788; dariszi@mobilitas.hu ) nyújt segítséget.

Forrás: tender.sff.hu