Kötelező természettudományi érettségi vizsgát javasol az Országos Köznevelési Tanács által felkért bizottság, amely a science típusú tárgyak érettségi vizsgakövetelményét is megváltoztatná:

középszinten a természettudományos műveltséget, emelt szinten pedig az alapvető tényszerű és az alkalmazáshoz szükséges ismereteket mérné fel.

A javaslat szerint biológiából, fizikából, földrajzból, kémiából, vagy integrált természettudományból kellene érettségi vizsgát tenniük a diákoknak, melyet az ötödik, választható tárgy helyett vezetnének be, de semmiképpen nem a matematika alternatívájaként. A bizottság célja, hogy a természettudományos műveltség fejlesztése mellett megerősödjön a szaktanárok tekintélye.

A szakember álláspontja szerint a felsőoktatási intézményeknek emelt szintű érettségit kellene megkövetelniük a szakokhoz kapcsolható tárgyakból, a természettudományos közoktatás támogatására pedig költségvetési és uniós források elkülönítését javasolják. A grémium szorgalmazza továbbá, hogy az oktatási tárca hozzon létre egy Természettudományos Közoktatási Bizottságot is, mely a szakterület oktatóiból és a munkaerőpiac képviselőiből állna és a természettudományi közoktatás megújítását irányítaná.
A javaslatban kitérnek a rendszeres és általános kompetenciamérés szükségességére is. A bizottság szakmai anyagát a fővárosi Fazekas Mihály Gimnáziumban rendezendő fórumon mutatják be november 5-én.
(Forrás: Ma.hu)
(www.edupress.hu)