TIOP 1.1.1 – A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

 Az érvényes beadási határidő az alábbiak szerint alakul:

A pályázathoz készült  kalkulátor már elérhető!

1. 2008. február 20-tól 2008. március 8-ig befogadásra kerülnek:

– a 311/2007. (XI. 17.) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló Kormányrendeletben nevesített településeken található feladatellátási helyekre vonatkozó fenntartói pályázatok
– illetve azon egyiskolás települések pályázatai, amelyek szerepelnek a „Települések, amelyek 40% hátrányos helyzetű tanulói arányt meghaladó általános iskolával rendelkeznek” c. listán

2. Az 1. pont alá nem eső pályázó 2008. március 8-tól 2008. április 30-ig nyújthatja be pályázatát.

A pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a módosított pályázati dokumentáció: a javított pályázati felhívás, a javított pályázati útmutató, az új kalkulátor tesztverziója, a kitöltő program (adatlap) és útmutató a kitöltéshez c. dokumentum 2008. február 1-től érhető el a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. (www.nfu.hu) 

További részletek a változásokkal kapcsolatban. 

Kalkulátor  

Forrás:  tender.sff.hu