A fiatalok hiányos pénzügyi alapismeretein segítenénekA pénzügyi alapismeretek kötelező iskolai oktatására tettek javaslatot brit parlamenti képviselők a napokban, egy évvel ezelőtt pedig a KDNP javasolt hasonlót itthon a lakosság megnövekedett hitelállománya miatt.

Szintén a fiatalok pénzügyi ismereteinek fejlesztése céljából rendezte meg Pénzügyi ismeretek nevet viselő versenyét a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) február 1-jén, Tatabányán. A pénzügy területén való jártasság a versenyeredmények mellett új perspektívát nyithat a hallgatók számára a főiskolán. Ösztöndíjat alapított ugyanis az OTP a MÜTF-ön, annak elbírálásában pedig a felvételi pontok mellett a pénzügyi ismeretek is számítanak.

 

A tatabányai MÜTF a legnagyobb magyarországi bankkal együttműködésben szeptembertől ösztöndíjjal támogatja a legtehetségesebb hallgatókat – közölte a főiskola rektora, Dr. Hajtó János, s hozzátette, az OTP Bank havonta 30 ezer forinttal támogatja a legtehetségesebb diákokat tanulmányaik elvégzésében. Az ösztöndíjra a hallgatóknak pályázniuk kell. A lehetőséggel azok élhetnek, akik szeptembertől kezdik meg tanulmányaikat a MÜTF-ön. Az ösztöndíj odaítélésénél figyelembe veszik a felvételi pontok számát, továbbá az első évfolyamos hallgatóknak versenyt rendeznek, amelyen alapvető gazdasági ismereteiket mérik fel. Ez utóbbira való felkészülésre jelenleg is ösztönzi a fiatalokat a főiskola.

Az intézmény pénzügyi ismereteket vizsgáló versenye három éves múltra tekint vissza, a felkészülés során a MÜTF hallgatói csapata saját szervezésben Könnyedén a pénzügyekről néven szakköröket indított Tatabánya és a környező városok szakközépiskoláiban. A tíz előadásból álló sorozat a legfontosabb pénzügyi témákat érinti: a diákok megismerkedhetnek a gazdasági, pénzügyi alapfogalmakkal, a különböző pénzügyi szolgáltatások előnyeivel, hátrányaival, napjaink pénzügyi termékeihez kapcsolódó kockázatokkal. A szakköröket a főiskola hallgatói vezetik: ők a főiskola pénzügyi szakkollégiumának keretein belül egy szemeszteren keresztül sajátítják el azokat a pénzügyi ismereteket, melyeket a második szemeszterben régiós középiskolákba látogatva átadnak a fiatalabb diákoknak – mondta el Takács Zoltán, a főiskola pénzügyi versenyének és szakkörének vezetője. Hozzátette, a február 1-jei versenyre meghívásos alapon érkeztek a megye középiskolásai: Komárom-Esztergom megyéből ötvennél többen vettek részt az eseményen. A vetélkedőn tatabányai és komáromi fiatalok érték el az első öt helyezést, a legjobb pedig Gombás Péter, az Árpád Gimnázium diákja lett.

 

A rendezvényre mások is felfigyeltek, hiszen néhány nappal a megmérettetés előtt együttműködési megállapodást kötött a főiskolával a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére létrejött Pénziránytű Alapítvány. A kezdeményezés célja azonos a főiskola küldetésével: már iskolás korban megkezdeni a gazdasági kultúra fejlesztését, hogy a diákok felnőttkorukban, döntéshozó és vezető szerepben a gazdaság, társadalom és környezet alapvető működési jellemzőivel és összefüggéseivel egyaránt tisztában lévő szakemberekké váljanak. A tatabányai verseny szakmai anyagainak egy részét a MNB Pénziránytű Alapítvány biztosította, mindamellett, hogy a szakköröket is támogatták.

Hasonló kezdeményezések indultak ugyan már Magyarországon, egyelőre nem vezették be az iskolákban kötelező jelleggel a pénzügyi ismeretek oktatását. Jelentetett már meg például kiadványt ebben a témában az MNB, a várttal ellentétben mégsem került bele 2007-ben a Nemzeti Alaptantervbe a pénzügyi ismeretek országos szintű tanítása. Egy évvel korábban a KDNP javasolta, hogy a kormány dolgozza ki a pénzügyi alapismeretek oktatásának feltételeit a közoktatásban, mivel az elmúlt években jelentősen megnövekedett a lakossági hitelállomány. A párt akkor úgy látta, a fiatalok nem kapnak elegendő információt ahhoz, hogy felelősen tudjanak dönteni a hitelfelvételek ügyében, Fülöp Attila, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség gazdasági munkacsoportjának elnöke pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy négy év alatt az aktív pályájukat megkezdő fiatalokat inkább érintő, öt éven túli lejáratú, elsősorban devizában felvett lakáscélú hitelek állománya a hússzorosára, 120 milliárd forintról 2.300 milliárd forintra nőtt.

Most hasonlót szorgalmaznak brit parlamenti képviselők: külön parlamenti csoportot alakítottak a pénzügyi alapismeretek kötelező iskolai oktatásának támogatására. Véleményük szerint létfontosságú, hogy a fiatalok tudják, mit jelent a hitel és hogyan kell visszafizetni. A magyar fiatalok pénzügyi ismereteinek hiányosságait bizonyította egy középiskolások körében végzett kutatás, mely 2010 nyarán rávilágított arra, hogy a fiatalok több mint háromnegyede nincs tisztában a pénzügyi alapfogalmakkal. A megkérdezett diákok csupán átlagosan 16 százaléka tudta pontosan, hét százalékuk pedig nagyjából, hogy mit jelent a biztosítás, a THM, a betéti kamat, a lízing, vagy a részvény és portfolió fogalma.

Ezt a hiányt kívánja mérsékelni a készülő új Nemzeti Alaptanterv, mely nagy hangsúlyt helyez a hétköznapi tudás megszerzésére a szociális, fogyasztóvédelmi és pénzügyi témák bevonásával. A tanulók nem külön órákon, hanem más tantárgyakon belül találkozhatnak ezekkel az ismeretekkel, melyeket az iskolában és a mindennapi életükben is alkalmazhatnak, például a közösségben való együttműködés, vagy a saját pénzügyeik intézése során.