Kötelező emelt szintű érettségiről dönt a kormányA jövő évtől kezdődően az érettségiző diákok tanulmányi pontszámába már egy természettudományi tantárgy érdemjegyeit is be kell számítani, 2013-tól kezdve pedig a felsőoktatásba jelentkezőknek egy tantárgyból emelt szinten is érettségizniük kell – olvasható az eduline.hu-n.

A szigorítások persze csak akkor lépnek életbe, ha jövő héten a felsőoktatási felvételi követelmények átalakításáról szóló rendeletet a jelenlegi formájában fogadja el a kormány.

Lassan három hónapja csúszik annak a rendeletnek a kihirdetése, amelyet, ha jövő heti ülésén a kormány elfogad, úgy a jövő évtől a diákok tanulmányi pontszámába egy természettudományi tantárgy érdemjegyét is be kell számítani, az egyetemre és főiskolákra jelentkezőknek pedig 2013-tól egy emelt szintű érettségit is le kell tenniük. A változás már azokat a középiskolás diákokat is érinti, akik a 2011/2012-es tanévben végeznek, hiszen a felsőoktatási felvételibe beszámító hozott pontokba a jövő évtől egy természettudományos tárgy eredményeit is figyelembe kell majd venni. Azoknak, akik a középiskolában nem tanultak legalább két évig fizikát, kémiát, földrajzot vagy biológiát, a legalább egy évig tanult természettudományos tárgyuk év végi eredményeit váltják majd át pontokra.
Ennél is szigorúbban bánik a jogszabály a 2013-tól a felsőoktatásba felvételizőkkel, hiszen nekik már egy emelt szintű érettségit is le kell tenniük. Eszerint például a történelem alapszakra jelentkezők nem választhatnak, és kötelezően kell történelemből emelt szinten maturálniuk, míg az andragógiára jelentkezők több tárgyból választhatnak: az angol, a biológia, a francia, a magyar, a matematika, a német, az orosz, vagy a történelem tárgyak egyikéből kell emelt szinten érettségizniük.
Az emelt szintű érettségi alól csak azok mentesülnek, akik még a kétszintű érettségi rendszer bevezetése, vagyis 2005 előtt fejezték be a középiskolát, és már rendelkeznek felsőfokú végzettséggel.
Amint az ismeretes, az országgyűlés már 2010 nyarán elfogadta azt a törvénymódosítást, amely szigorít a felvételi követelményeken, azonban a jogszabály pontos tartalmával azóta is adós maradt az oktatási államtitkárság.
(Forrás: eduline.hu)
(www.edupress.hu)