Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák listáját, valamint azt az elektronikus kereső felületet, amelyen a tanulók és szüleik a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói között tallózhatnak. Az írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje: 2013. december 10-e.

A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyekben meghatározták, milyen osztályokat indítanak majd a 2014/2015. tanévben, és megjelölték azt is, hogy – az adott jogszabályi keretek között – milyen felvételi eljárással veszik majd fel azokba a hozzájuk jelentkező tanulókat. Az iskolák több mint fele nem tart majd felvételi vizsgát, hanem az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján rangsorolja és veszi fel a tanulókat. Mintegy 490 középiskola írta elő, hogy a hozzájuk jelentkező tanulók előzetesen vegyenek részt a központi írásbeliken. Ha tehát egy tanuló úgy tervezi, hogy majd februárban ezek valamelyikébe is beadja felvételi jelentkezését, részt kell vennie a központi írásbeli vizsgákon. Ezeknek az iskoláknak a listája most került fel az Oktatási Hivatal honlapjára (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpontba.

Az Oktatási Hivatal javasolja, hogy az érintett diákok és szüleik mielőbb tájékozódjanak a középiskolák kínálatáról, és – amennyiben a választott iskolák valamelyikében a felvételihez erre szükség van – a tanulók jelentkezzenek az írásbeli felvételi vizsga megírására. A tájékozódáshoz nagy segítséget adhat az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu), a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpont alatt elérhető elektronikus kereső felület, amelyen a középfokú intézmények felvételi tájékoztatói között tallózhat a látogató.

Az írásbeli vizsgákra való jelentkezés határideje: 2013. december 10-e.

A jelentkezést abba a – listán szereplő – középiskolába kell beadni, amelyben a jelentkező a vizsgát meg kívánja írni.

A felvételivel és ezen belül a központi írásbelivel kapcsolatos minden információ megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás cím alatt. Itt megtalálhatók a különböző iskolatípusoknak megfelelően az írásbeli vizsgát szervező intézmények listái, és letölthetők az írásbeli vizsgákra való jelentkezési lapok is.

A központi írásbeli felvételi típusai

A 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és a matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba,

b) a hat évfolyamos gimnáziumba,

c) a középfokú iskola 9. évfolyamára jelentkeznek.

A központi írásbeli vizsgák időigénye és a feladatlapok tartalma

A 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint kell megszervezni. Mindhárom korcsoport számára (a 8, ill. a 6 évfolyamos gimnáziumi, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgájához) külön feladatlap és javítási útmutató készül.

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A magyar nyelvből és matematikából készített központi feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az OH honlapján megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést.

Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2013/2014. tanév) menüpontban.

Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és a feladatok megoldásai a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/ Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók menüpontban tekinthetők meg.

A központi írásbeli vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

– a 6 és a 8 vfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2014. január 18-án 10 órától,

– a pótló írásbeli vizsgát a 6 és a 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára 2014. január 23-án 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. A központi írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

– A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (például zsebszámológép) nem használható.