Elektronikus hirdetést csak annak szabad küldeni, aki ahhoz előzetesen hozzájárult.

Ezt válaszolta az ombudsman egy felsőoktatási intézmény kérdésére, hogy vajon elektronikus hirdetésnek minősül-e felvételre jelentkezők e-mailes értesítése az intézmény nyári programjairól és a beadott jelentkezési sorrendek lehetséges módosításáról.

 

Dr. Szabó Máté ombudsman úgy foglalt állást, hogy a felsőoktatási intézmény a felvételi eljáráshoz szükséges adatokat célhoz kötötten, tehát a felvételi eljárással összefüggésben kezelheti. Ettől eltérő adatkezeléshez – az adatvédelmi törvényben előírt célhoz kötöttségnek megfelelően – az érintett hozzájárulása szükséges. Ebből következően elektronikus hirdetést is csak annak szabad küldeni, aki ahhoz hozzájárult. Összességében a levél tárgya dönti el, hogy az jogszerűen elküldhető-e. A biztos azonban felhívta az adatkezelő figyelmét arra, hogy önmagában nem minősül elektronikus hirdetésnek a domain név, vagy az elektronikus levelezési cím – így ezek jogszerűen továbbíthatók.
(forrás: Jogi Fórum)
(www.edupress.hu)