A 2014/15-ös tanévtől 1501 iskolában kezdenek el tanítani a kísérleti tankönyvekből. Szeptembertől 27 megújuló tankönyv, valamint 21 db munkafüzet és 2 db szöveggyűjtemény, tehát összesen 50 könyv (62 kötet) jelenik meg az általános iskolák 1., 2., 5., 6. és a középiskolák 9., 10. évfolyamai számára.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a kísérleti tankönyvek és taneszközök elkészítését az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) végezte.

 

A tankönyvek 62 kötete online változatban, letölthető pdf formátumban 2014. augusztus 5-étől elérhető az OFI weboldalán, így a pedagógusok, diákok és szülők egy hónappal az iskolakezdés előtt megismerkedhetnek az új tankönyvekkel.

A tankönyveket ősztől 126 iskola és 966 – önként erre a feladatra jelentkező – pedagógus fogja úgy használni, hogy dokumentált tapasztalatai beépülhessenek majd a fejlesztés további folyamatába. A kísérleti tankönyvek nyomdai munkálatai befejeződtek, a kötetek a Könyvtárellátó (KELLO) raktáraiból jutnak el az iskolákba.

A kísérleti tankönyvek fejlesztésénél hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények (egyetemek), valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak felhasználása is. Az új taneszközök a korszerű, tanulóközpontú oktatási elvre épülnek és a diákok kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálnak. A megújuló tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel és a legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával készülnek.

A kísérleti tankönyvek tankönyvvé nyilvánításával kapcsolatban meghatározó elvi újítás, amelyre korábban ekkora körben nem volt példa, hogy a majdani végső változatok elkészítése a pedagógusok, diákok és szülők véleményeinek érdemi és meghatározó figyelembevételével történik. Ezért nevezi a jogszabály ezen könyveket kísérleti tankönyveknek. Az ilyen, kipróbáláson alapuló tankönyvfejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás korábban nem adott lehetőséget.

A megújuló tankönyvek többségét önköltségi áron (kötetenként körülbelül 350-400 forint), a szakiskolai kísérleti közismereti tankönyveket pedig térítésmentesen biztosítja az OFI a diákoknak. A megújuló tankönyvellátás már az idei évben több mint 1,5 milliárd forint megtakarítást eredményezett, melyből félmilliárd forint a családok pénztárcájában maradt (olcsóbbak lesznek a könyvek), 1 milliárd forinttal pedig a költségvetés kiadásai csökkennek.

Forrás:edupress.hu