Az előadásban Foki Tamás, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc kb. 13 napjának azokat az eseményeit mondja el, amelyek fordulópontot jelentettek a forradalom során.

Előzményként ismerteti a diktatórikus Rákosi-rendszer intézményi hátterét és elviselhetetlenségét (csökkenő reálbérek, romló életszínvonal, „padláslesöprés”, „éberség”). Az elégedetlenséget jelző események (pl. Rajk László temetése, a Petőfi Kör vitái) felsorolását követi 1956. október 23. rövid krónikája és a forradalom követeléseinek elemzése. A forradalom menetében az előadó jelentős fordulatnak tartja, amikor Nagy Imre miniszterelnök a forradalom mellé áll, amikor megkezdődik a szovjet csapatkivonás, amikor ismét többpártrendszer lesz és koalíciós kormány alakul, amikor a miniszterelnök kinyilvánítja Magyarország függetlenségét. Az előadás képei megjelenítik a budapesti utcák hangulatát: láthatunk véres és békés eseményeket is. A forradalom eredményeinek felsorolása után a szovjet támadás — és annak külpolitikai vonatkozásai –, majd a forradalom leverését követő megtorlás bemutatása zárja az előadást.