Ebből az eszmetörténeti témából (A XIX. század főbb eszmeáramlatai) több tétel is szerepelhet a szóbeli érettségi vizsgán.

Az előadó, Foki Tamás, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára kiindulásként megállapítja, hogy a XIX. századi eszmerendszerek képviselői alapvetően öt kérdéskörre igyekeztek választ adni. A XIX. századi eszméket meghatározó gazdasági és társadalmi átalakulások áttekintése után sorra veszi a kor eszmerendszereit: a liberalizmust, a konzervativizmust, a nacionalizmust és a szocializmust. A szocialista irányzatok közül — mint a legkomplexebbel és a legnagyobb hatásúval — külön foglalkozik a marxizmussal. Minden irányzatnál kiemelésre kerül a leglényegesebb mondanivaló és az irányzat emberképe. Az előadás kitér arra is, hogy a bemutatott eszmerendszerekkel szemben milyen kritikák fogalmazhatók meg. Az előadó fölhasználja az eszmerendszereket fölvázoló tankönyvi ábrákat, ami szintén nagy segítséget jelent a felkészülőnek, hiszen ilyen ábrákat biztosan kap az érettségi vizsgán.