Az előadásban Foki Tamás a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanára a reformkor két jelentős programadó politikusát, Széchenyi Istvánt és Kossuth Lajost mutatja be.

Magyarország gazdasági elmaradottságának adataival bizonyítja a reformok szükségességét, majd Széchenyi és Kossuth családi hátterének és reformprogramjának ismertetése következik. Széchenyinél a Hitel és a Stádium elemzésére és a gróf gyakorlati tevékenységére, Kossuthnál a modern nyilvánosság megteremtésére (pl. újságírás), a Védegyletben végzett munkára és az érdekegyesítésre helyezi a hangsúlyt. Mindketten károsnak tartották a jobbágyrendszert, de felszámolására eltérő megoldásokat javasoltak. Az előadó kiemeli, hogy mindkét reformpolitikus gazdasági fejlődést és polgárosult Magyarországot akart, a közöttük kibontakozó vita inkább a reformok bevezetésének módjáról, gyorsaságáról szólt. A főnemességet megnyerni szándékozó Széchenyi lassúbb, óvatosabb reformpolitikát javasolt, míg a köznemességet bázisnak tekintő Kossuth gyorsabb haladási ütemet diktált volna. Ebből következett eltérő viszonyuk a Habsburg-kormányzathoz. A közöttük lévő ellenszenv a két személyiség közötti különbségekből is fakadt. Az előadás azzal zárul, hogy Széchenyi és Kossuth 1848 márciusa után a Batthyány-kormányban immár együtt dolgozott az ország fejlődéséért.