Egy remek szoftveres tananyag a közép – iskolás diákoknak, amely a hiteles önismeret és a tanulás támogatása mellett még sok egyéb hasznos témát dolgoz fel.

 

 

 

 

 

 

 

2015 | 03 | 10.
SATRAX Kft.
4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály. u. 41.
Telefon: +36 (52) 412 026, Fax: +36 (52) 368 480
Email: satrax@satrax.hu,
Honlap: www.jatszaniisengedd.hu

 

Az elmúlt évek egyik legnagyobb közoktatási problémájára, a mentálhigiénia oktatására kínál hatékony megoldást az Új Széchenyi Terv keretében 402.098.163 Ft támogatásból megvalósultTÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0009 azonosító számú, „Játszani is engedd szép, okos fiadat!” címűprojekt.  Az Uniós forrásból megvalósuló fejlesztés során a debreceni székhelyű SATRAX Kft. által vezetett konzorcium 13 középiskola és számos gyakorló pedagógus bevonásával egy új, korszerű, az interaktív tábla használatára épülő egészségnevelő digitális tananyag-programot hozott létre, amely az egészségérték, testkép, dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztás témák didaktikai feldolgozását tartalmazza.

A fejlesztés célja az volt, hogy a köznevelési intézmények számára az elérhető oktatásinformatikai eszközrendszer sajátosságaira építő és a Nemzeti Alaptanterv célkitűzéseit szolgáló, ingyenesen elérhető komplex tanítást-tanulást támogató rendszer kerüljön kialakításra.

A kifejlesztett tananyag szoftver modern képregényszerű grafikák és kisfilmek segítségével korszerű, és a 9-12 évfolyamon tanuló diákok számára is befogadható pedagógiai módszerek alkalmazásával ismerteti az anti humánus szenvedélyek veszélyeit, és lehetővé teszi az egészségérték szemléleten alapuló életmódi elemek elsajátítását.

A tananyagfejlesztés során az egészségfejlesztés pedagógiai irányainak vizsgálata, illetve az egészségnevelés oktatásinformatikai támogatásának lehetőségei jelentették a kiindulópontot. A legnagyobb pedagógiai hatékonyság elérésének érdekében a nyertes Konzorcium tagjai a projekt megvalósítási időszakában gyakorló pedagógusok segítségével olyan országos, célzott digitális tananyag kutatás-fejlesztést valósítottak meg, amelynek eredményei hozzájárultak ahhoz, hogy a pedagógusok és a tanulók igényeihez igazodó digitális tananyagrendszer jöhessen létre.

A tananyag a következő egészségnevelő témacsoportok feldolgozását segíti: a hatékony és irányított felkészülés, a tanulás támogatása, a pályaorientáció, a munka világában történő sikeres eligazodás és a pályakezdés támogatása; a hiteles önismeret és a reális testkép kialakításának fejlesztése; szenvedélybetegségek;a divat súlyának valós értékelése, és a szépészeti beavatkozások kritikájának fejlesztése.

A pedagógusok számára az egyes témakörökhöz kapcsolódóan az útmutatók mellett a háttér információk megismerését és a foglalkozástervezés folyamatait támogatópedagógiai segédanyagok készültek.

A nagyobb megjelenéséért kattintson a képekre.