A 12 és 15 év közötti gyermekek háromnegyede átlag napi három órát szörföl a világhálón, és gyakorlatilag mindegyikük ki volt már téve pornográf képeknek − áll az Eurobarometer idevonatkozó felmérésében.

A legtöbben nincsenek tisztában azonban a rájuk leselkedő veszélyekkel: molesztálás, erőszakra vagy öncsonkító magatartásokra való buzdítás. EP‑képviselők forróvonalak létesítésével, weboldalak „gyermekbarát” címkézésével, és egy európai adatbázissal fokoznák gyermekek online biztonságát.
Az Interpol adatbázisa szerint évente legalább 500 000 új, gyermekkel való szexuális visszaélésről készült eredeti felvétel jelenik meg az interneten. 1997 és 2005 közötti időszakban 1500%-kal nőtt a gyermekkel való szexuális visszaélésről készült anyagokat tartalmazó oldalak száma.
 
Manapság a gyermekek sokszor jártasabbak az új internetes technológiák használatában, mint szüleik, tanáraik. A téma parlamenti felelőse Roberta Angelilli (UEN, olasz) szerint „egy nagyszabású tudatosító kampányt kell folytatni a szülők és az iskolai tanárok számára annak érdekében, hogy szűkítsük a fennálló technológiai szakadékot”.
 
Biztonságosabb internet 2009–2013
 
Az Európai Bizottság új Biztonságosabb internet programra nyújtott be javaslatot ez év februárjában. A program – amely a 2005-ben indított hasonló program vívmányaira épít – 2009-től 2013-ig tart, és 55 millió eurós költségvetéssel számol. A Web 2.0. legújabb kommunikációs technológiákat is felölelő program célja a gyermekek online környezeten belüli védelmének fokozása. A programról együttdöntési eljárásban dönt az Európai Parlament és a Tanács.
 
A 2009–2013 közötti időszakra előirányzott program négy fő cselekvési irányvonal mentén oszlik el: a káros magatartások korlátozása az illegális tartalmak elleni küzdelemmel és az interneten elkövetett visszaélések üldözésével; a biztonságosabb online környezet előmozdítása; a tájékoztatás, részvétel és a megelőzés elmélyítése; végül pedig a tudásalap megteremtése.
 
Forróvonalak, „gyermekbarát” csevegőportálok
 
Az EP állampolgári jogi szakbizottsága által október 13-án elfogadott jelentés alapjában véve támogatja a Bizottság javaslatát. A képviselők nagyobb hangsúlyt helyeznének azonban az elektronikus zaklatás, valamint a gyermek szexuális célzatú online manipulálása elleni küzdelemre.
 
A szakbizottság javasolja továbbá a rendőrséggel kapcsolatban álló forróvonalak kifejlesztését, és egy olyan a szolgáltatók közötti közös „gyermekbarát” címke elterjesztését, amely lehetővé teszi a szülők és a gyermekek számára, hogy egy oldalt „biztonságosként” és a szolgáltató ellenőrzése alatt állóként ismerjenek el.
 
Európai adatbázis
 
A képviselők javasolják továbbá, hogy hozzanak létre egy a gyermekkel való szexuális visszaélésről készült felvételek európai adatbázist, amely valós idejű összeköttetésben áll a forródrótokon érkezett és a rendőrség rendelkezésére álló bejelentésekkel. Előmozdítanák emellett a gyermekbarát felhasználást lehetővé tevő blokkoló- és szűrőrendszerek elterjesztését is.

REF: 20081013STO39306

Forrás: http://www.europarl.europa.eu