A humanizmus és a reneszánsz jellemzése

Humanizmus: elvetették a vallás aszketikus életideálját, és helyette az egyén szabadságá-nak, az életörömre törekvésének az eszméje hódít. A humanizmus a megerősödő polgár-ság emberközpontú világnézete.

A humanisták tanulmányozták az ókori görög és latin művészeteket, tudományokat. A kor jelentős alakjai Dante, Boccaccio, Petrarca.
Reneszánsz: az ókori művészetek újjászületése. A festészetben és a szobrászatban az em-beri humanizmus állt a középpontban. A portrék az egyéniség kifejezésére törekedtek. Az ember realista ábrázolása mellett fontossá vált az őt körülvevő természet. Az antik művé-szet hatása az építészetben is megmutatkozott, pl.: kupolák, boltíves folyosók, kazettás mennyezetek, belső udvarok, félköríves oszlopos loggiák. Az építészetben a reneszánsz ember harmóniára való törekvését tükrözték.
Michelangelo Buonarroti festő, szobrász, építész és költő, Leonardo de Vinci festő, mérnök, szobrász, stb., Raffaello Santi festő, építész. Ők polihisztorok voltak.

Forrás: ebookz.hu