Hálózatépítés, együttműködés konferencia 2010. június 16.Mindannyian felelősek vagyunk a jövő nemzedékének neveléséért

A „Hálózatépítés, együttműködés” című konferencia megrendezésével, hálózatépítő tevékenységének újabb momentumaként, a közoktatási intézmények után megtette az első lépést a Coop System Projektiroda a Közép-magyarországi Régió pedagógiai szolgáltatói, közművelődési intézményei és civil szervezetei felé.

A Projektiroda hálózatépítő tevékenysége a regionális és térségi szintű, hatékony intézményi-, és minőségi szolgáltatói rendszer kialakítását támogatja. A koordinatív intézményi rendszer kialakítása egyrészt az oktatás színvonalának emelését segíti elő, másrészt az oktatási intézmények közötti együttműködés továbbfejlesztésével az intézmények és tanulóik versenyképességének növelését motiválja. „Célunk, hogy az oktatási intézmények környezetében működő, értékközvetítő szereppel bíró, pedagógiai programmal rendelkező szervezeteket bevonjuk a hálózatunkba és bővítsük az iskolák, óvodák profilját, hogy ne csak a kötelező tananyaggal gazdagodjon gyermekeink tudása. Úgy véljük, az oktatás nem csak száraz tananyag átadása, hanem a gyermeknevelés szerves része.” – foglalta össze Jakobsenné Sz. Rózsa, a Projektiroda szakmai vezetője hálózatépítő tevékenységük következő lépéseinek lényegét. Hozzátetette továbbá, hogy különösen fontos ebben a rendszerben a civil szervezetek és a közművelődési intézmények szerepe, hiszen elsősorban kultúra közvetítő szereppel bírnak, ezért olyan együttműködési formák szervezhetők segítségükkel, amelyek az iskolán kívüli tevékenységek kultúra közvetítő szerepét erősítik.

A szakmai szolgáltatókkal való együttműködésről részletesebben 2010. június 23-án, a „Szolgáltatók hálózatba szervezése” című műhelymunka keretében lesz szó, ahol a Projektiroda felvázolja elképzeléseit az együttműködés módjáról, és azokról az előnyökről, melyeket a szakmai szolgáltatók élvezhetnek a hálózati együttműködés keretében.

A Coop System Projektiroda hálózatépítő munkájának másik kiemelt része a referencia-intézményi hálózat kiépítése a Közép-magyarországi régióban. Eddigi támogató tevékenységüknek köszönhetően több intézmény feltöltötte már „jó gyakorlatait” az Educatio online felületére, a http://kosar.educatio.hu-ra, a referencia-intézménnyé válás első lépéseként. Emellett elkezdődött az előírt dokumentumok feltöltése az előbb említett oldalon található regisztrációs felületre, melynek eredményeként már tíz együttműködési megállapodást írtak alá leendő referencia intézményekkel.

A következő hónapokban ezen intézményekben a Projektiroda munkatársai megkezdik az előminősítés során kötelező intézménylátogatásokat.

Hálózatépítés, együttműködés konferencia 2010. június 16. Hálózatépítés, együttműködés konferencia 2010. június 16.