Az MTI birtokába került az új közoktatási törvény 65 oldalas vitairata, amely szerint tilos lenne felvételiztetni az általános iskolákban, három idegen nyelv lenne kötelező a gimnáziumokban, a diákok pedig 17 éves korukig lennének tankötelesek – olvasható az origo.hu-n.

Továbbá a tervezet 2012-től ötven milliárddal többet szánna a közoktatásra, rendezné a pedagógusbéreket és a pedagógusképzést is, mely megkülönbeztetne mesterpedagógus és tudóstanár fokozatot is.

 

A közoktatás költségvetési támogatásának mintegy évi ötven milliárd forintos növekedésével számol az oktatási államtitkárság 2012-től – számolt be az origo.hu az MTI birtokába került 65 oldalas tervezetből. A becslések szerint a közoktatásra a pedagógusbérek rendezése és az új finanszírozási szabályok bevezetése, továbbá a létrejövő új évfolyamok, oktatásszervezési megoldások, valamint a kötelezően biztosítandó időkeretek következtében kell többet fordítani a költségvetésből. A vitairat szerint a központi költségvetési hozzájárulás összegét az éves költségvetés határozná meg, valamint a központi költségvetés biztosítaná a közoktatási intézmény működéséhez szükséges pedagógus és egyéb alkalmazotti létszámra megállapított átlagbér, és annak járulékai szerinti támogatást. Az intézményfenntartók biztosítanák a működéshez szükséges további támogatásokat az intézmény számára, illetőleg további bér- vagy dologi juttatásokkal javíthatják az intézmény működésének feltételeit.
A közoktatási koncepció tartalmazza a fokozatos áttérést az általános iskolai ingyenes tankönyvellátásra – a tankönyvek számának csökkentése révén. A tehetséggondozást és a Nemzeti Tehetségprogramot pedig beemeli a törvény keretei közé.
A tankötelezettség kapcsán a tervezet úgy fogalmaz, hogy az óvodák három éves kortól fogadják a gyermekeket, öt éves kortól kötelező az óvodai nevelésben részt venni, a gyermekek tankötelezettsége pedig hat éves korban kezdődik és 17 éves korig tart. Az általnos iskolákban tilos lenne felvételi vizsgát vagy felvételire előkészítő tanfolyamot szervezni és tartani, 10 vagy 12 éves kortól kezdődően minden gyermek a képességei, törekvései és tudása szerint, a középfokú iskola felvételi követelményei szerint folytathatja tanulmányait.
A dokumentum értelmében a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumokban a két kötelező idegen nyelv mellett egy harmadik is kötelező lenne.
Az oktatási államtitkárság elképzelése szerint a pedagógus életpálya egy kétéves gyakornoki időszakból és három – kivételes esetben négy – további szakaszból állna, aminek része lenne az egyéves alkotói szabadság is. Az első és második fokozat mellett megkülönböztetnének mesterpedagógus és tudóstanár fokozatokat. A Pedagógus I. fokozatba kerülés feltétele a gyakornokság lezárását jelentő “minősítő vizsgán” való megfelelés, míg a Pedagógus II. fokozatba kerüléshez “minősítés” lenne szükséges a jelenlegi elképzelések szerint. A gyakornokok kötelező óraszáma tanítók és tanárok esetében 19 óra, óvodapedagógusok esetében 27 óra lenne, és nem vállalhatnak túlórát, valamint nem lehetnek osztályfőnökök. A gyakornok alapbére 180 ezer forint lenne, amely illetményalapként funkcionál, a pedagógus előmeneteli rendszer fokozataihoz tartozó illetményeket ehhez viszonyítva állapítanák meg. A gyakornok a minősítő vizsgát követően léphet be a Pedagógus I. fokozatba, alapbére pedig a gyakornoki alapfizetés 110 százaléka, a fokozatot elérő pedagógus lehet osztályfőnök és vizsgáztató tanár is. A Pedagógus II. fokozatot elérő pedagógus kezdő alapbére a gyakornoki fizetés 150 százaléka, a fokozatba lépés feltétele a legalább nyolcéves pedagógusi gyakorlat és a minősítés. A mesterpedagógusi fokozat elérésének feltétele a szakvizsga, a 14 éves munkaviszony, valamint a második minősítés megszerzése, illetve kiváló minősítés megszerzése, míg Tudóstanár az lehet, aki PhD fokozattal és legalább 14 éves pedagógiai gyakorlattal rendelkezik és megszerezte a második minősítést, illetve kiváló minősítést. A mesterpedagógusi fokozatot elért pedagógus legkisebb alapfizetése a gyakornoki alapfizetés kétszerese. A Tudóstanár minimális alapbére a Pedagógus I. alapbérének 220 százaléka.
Az új pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésére leghamarabb a 2012-2013-as tanévben kerülhet sor, míg a már pályán lévő pedagógusok első minősítése a 2017-2018-as tanév végéig történne meg.
A november 11-i keltezésű tervezet szerint az új közoktatási törvény közvetlenül 1,2 millió óvodást, általános és középiskolást érint, továbbá a családjukat, valamint több mint 170 ezer pedagógust és közvetve az egész magyar társadalmat. A dokumentumról februárban tárgyalhat a kormány.
(Forrás: origo.hu, stop.hu, klubradio.hu)
(www.edupress.hu)