ÚJ MAGYARORSZÁG
KORMÁNYZATI KONFERENCIA
2008. március 4.

1. Korai fejlesztés
Minden gyermek kezdhesse eséllyel az iskolát!
– A védőnői rendszer továbbfejlesztése
– Családi napközi, „biztos kezdet”
– Egységes óvoda-bölcsőde, amikor, ahol lehet
– Az óvodai ellátásban részt vevő, halmozottan
hátrányos helyzetűek segítése

 

2. Esélyegyenlőség
Az iskolarendszer ne növelje a társadalmi különbségeket, hanem a nehéz helyzetben lévőknek is adja meg a felemelkedés esélyét!
    – Deszegregáció
        –Esélyegyenlőségi tervek
        –Szabályzás / Ellenőrzés / Szankciók
    -Integrációs programok
        –Pedagógusok bevonása
        –Civil programok
        –Több roma fiatal alkalmazása az óvodákban-iskolákban
        –Nem csak elit gyakorló intézmények

 

3. Tehetséggondozás és kollégiumok

A valamely területen kiváló képességű gyermekeket támogatnunk kell, a közoktatástól a felsőoktatásig.
– Magyar Tehetség Program
        –Alap adókedvezménnyel hátrányos helyzetű tehetségek támogatására
        –Arany János plusz
        –Magyar Géniusz Program –együtt a civilekkel
– Kollégiumok fejlesztése
        –Szakmai
        –Infrastrukturális

 

4. Az oktatás tartalmi fejlesztése
Az iskolának lépést kell tartania a mindennapokkal
– Kompetenciaalapú oktatás
        -írás, olvasás, számolás, szövegértés
– Nyelvi és nyelvoktatás
– Információtechnológia az oktatásban
– Lépések az integrált természettudományos oktatás felé

5. A pedagóguspálya vonzóbbá tétele, a pedagógusmunka megbecsülése a kulcs
„Egyország oktatási rendszere sem lehet jobb, mint a pedagógusok, akik tanítanak benne.”

– Pályakezdő bérpótlék
– A halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal
foglalkozó pedagógusok bérpótléka
– Az intézményvezetői pótlék differenciált emelése
– A minőségi bérpótlék emelése
– “Kutatótanár” ösztöndíj

 

6. Mérés –értékelés
A pedagógusnak, az iskolaigazgatónak, az iskolafenntartónak, az oktatáspolitikának is kell az osztályzat, az objektív visszajelzés, hogy tanulhasson, jobban dolgozhasson.
Álljanak az iskolák és fenntartóik rendelkezésére
– teljes körű felmérések,
– teljes körűen és lege artisfeldolgozva,
– értelmező, elemző tudásközpontok segítségével,

 

7. A közkultúra erősítése
A műveltség nem csupán egyéni, gyermekkorban megszerzett tudás, hanem élő, közösségekben megjelenő, megújuló és átadható, generációkon átívelő kincs.
– Integrált közösségi szolgáltató terek
        –Közösségi terek rekonstrukciója, bővítése, teljesebb kihasználása
-Kulturális szolgáltatások bővítése
        –Az amatőr kórusművészet támogatása
        –Pályázat helyi kulturális kincsek megőrzésére
        –Hozzáférés múzeumokhoz hátrányos helyzetű csoportoknak

 PDF formátum

Forrás:  okm.gov.hu