Országos Virtuális Könyvespolc Program. OK! Könyvet minden iskolába!Az Országos Virtuális Könyvespolc Program keretében a Műszaki Kiadó legújabb fejlesztését, az OK! interaktív online tankönyveket nyújtja át az ország valamennyi iskolájának. A több mint 50 különféle OK! Könyv a hazai oktatási piac új generációs taneszközei, általuk pedagógus, diák és szülő egyaránt felfedezheti az interaktív oktatás nyújtotta lehetőségeket.

Hatékonyan használhatók bármilyen internetkapcsolattal rendelkező számítógépen, notebookon, interaktív táblán, tableten vagy okostelefonon – iskolában, útközben, otthon.

 

 

Mitől OK az OK! Könyv?

Az OK! Könyvek a Műszaki Kiadó nyomtatott és tankönyvvé nyilvánított kiadványainak online változatai, úgynevezett hotspotokkal gazdagítva. A hotspotok gyakorlásra, differenciálásra alkalmas interaktív feladatokat, az órai munkát segítő kiegészítéseket, animációkat, videókat, és otthoni önellenőrzéshez való teszteket tartalmaznak. Országos Virtuális Könyvespolc Program. OK! Könyvet minden iskolába!Az online tankönyvek különleges funkciói közé tartozik, hogy a pedagógus saját hivatkozásokkal, jegyzetekkel bővítheti OK! Könyvét, és ezeket megoszthatja diákjaival is. A differenciált oktatás segítéséhez, tehetséggondozáshoz csoportokat hozhat létre. Lehetőség van akár minden diák számára egyénre szabott feladatsorok összeállítására is. A tanulók is igény szerint „átírhatják” OK! Könyvüket, menthetnek bele írott vagy hangjegyzeteket, hivatkozásokat, képeket stb. A kibővített és kiemelésekkel ellátott online tankönyv segít használójának a tananyag feldolgozásában, a hozzáadott információk pedig hozzájárulnak a tudás elmélyítéséhez.

Az OK! Könyvek technikai újdonsága, hogy interneten keresztül bárhonnan elérhető, módszertani újdonsága, hogy a pedagógusnak lehetősége van a differenciált, akár személyre szabott feladatkiosztásra és számonkérésre, pedagógiai újdonsága pedig abban a hozzáadott értékben rejlik, amivel maga a felhasználó egészíti ki online tankönyvét.

 

Országos Virtuális Könyvespolc Program részletei

Az Országos Virtuális Könyvespolc Program európai viszonylatban is elsőként nyújt olyan lehetőséget az intézmények számára, ahol az iskola minden érintettje – pedagógus, diák és szülő – egyaránt hozzáférhet az online tankönyvekhez.

A program keretében 4000 partneriskolánkba küldtük ki 2011. október 3-án az egyéni intézményi hozzáféréseket, majd ezt követően a többi iskolának is folyamatosan eljuttattuk a belépési felhasználói adatokat. A területi szakreferenseink országszerte felkeresik az intézményeket és segítenek eligazodni a pedagógusoknak az OK! Könyvek világában.

Az Országos Virtuális Könyvespolc Program a 2011/12-es tanévben 8 hónapon keresztül tart, melynek során havonta 4 különböző OK! Könyvet nézhetnek meg és használhatnak a hozzáférések birtokában. A pedagógusokat is bevonjuk az OK! Könyvek kiválasztásába. A www.muszakikiado.hu weboldalon keresztül, több mint 50 online tankönyv közül szavazhatnak – hónapról-hónapra – kettőre, amelyet szívesen használnának a következő hónapban. Az első szavazási időszak 2011. október 17-23-ig tart.

 

A befogadók IKT kompetenciái és felszereltségük

Az OK! Könyvek felhasználói – pedagógus, diák, szülő – három különböző IKT kompetenciával és felszereltséggel rendelkező csoport. A lezajló TIOP 1.1.1/07 és 1.1.1/09 pályázatok során összesen 1 116 fenntartó összesen 28,6 milliárd Ft értékben költhetett IKT eszközökre (interaktív táblákra, szavazóegységekre, számítógépekre, notebook-okra stb.), valamint ezek használatának oktatására. Így országszerte számos eszköz és felkészült pedagógus vár arra, hogy az IKT eszközök segítségével növelje a tanítás hatékonyságát és a diákok motiváltságát.

Egy 2011-ben kiadónk által készített, 1800 iskolát érintő felmérés alapján, az iskolák 67%-a átlagosan felszerelt IKT eszközökkel, azaz van 1-2, iskolamérettől függően akár 3-4 tanulói számítógéppel felszerelt terem, és 2-4 interaktív tábla az iskolában. Vagyis egy tanítási hét alatt minden osztályban tarthatnak interaktív táblás tanórát. Az iskolák 16%-a ugyanakkor átlagon felül felszerelt IKT eszközökkel, vagyis a tanórák zömében használnak interaktív táblát, számítógépet/laptopot. A Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről tanulmány szerint egy 1-től 4-ig terjedő skálán az iskolák átlagos teljesítménye 2,54, vagyis alkalmazzák az IKT-t, a pedagógusok IKT kompetenciái és felkészültségük pedig 2,65-ös. (2011. február 28. OFI, eLEMÉR, nem reprezentatív, 367 önkéntes válaszadó iskola adatai alapján)

 

A tényleges igény és a használható tartalom találkozás

Már nem csak igény van a pedagógusok részéről az IKT eszközök használatára, hanem egyre magasabb szintű felhasználói ismerettel is rendelkeznek. Szükség is van a pedagógusok ilyen irányú felkészítésére, továbbképzésére, hiszen egy olyan generáció elé kell kiállniuk IKT eszközök segítségével tanítani, akik együtt nőttek fel ezek használatával. Egyre több pedagógus vallja, hogy az interaktív táblán keresztül, digitális tananyagok használatával hatékonyabb az ismeretátadás, a figyelem felkeltése és fenntartása, valamint a diákok aktivizálása a tanóra alatt. Az a diák, aki használja a számítógépet, az internetet, otthonosabban érzi magát egy olyan órán, ahol az ismeretet átadó közeg az általa megszokott interaktív világ.

A TIOP pályázat elsősorban eszközökről és módszertani megújulásról szólt, a tananyag-ellátottság azonban elmarad az eszköz-ellátottságtól. Egy kiadói digitális tananyagfejlesztés hasonló, ha nem magasabb költségekkel jár, mint egy tankönyvfejlesztés.

Ennek a tananyaghiánynak az áthidalására kínálja fel az OK! Könyvek Virtuális Könyvespolcát a Műszaki Kiadó, hogy azokban az iskolákban is hozzáférjenek a digitális tananyagelemekhez, ahol nincs pénz más szoftverek beszerzésére.

Mi sem bizonyítja jobban a pedagógusok téma iránti érdeklődését, mint az, hogy az eredetileg 350 főre tervezett VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia és Módszertani Börzén több mint 550 fő vett részt.

A konferenciáról készült összefoglaló kisfilmet az alábbi linken nézhetik meg az érdeklődők.

http://www.youtube.com/watch?v=xo3qeKTylgM

 

És mit mondanak a szakértők?

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ajánlása szerint „tágabb teret kell biztosítani az informatikai eszközökkel végzett kreatív és gyakorló feladatoknak, jobban be kell vonni az iskolán kívül szerzett informatikai és egyéb tudást az iskolai munkába. Bátorítani kell a tanulói produktivitást, a tanulás során önállóan vagy közösen létrehozott tudás megjelenítését, bemutatását akár web2-es eszközökkel is. (…) A tanárok ismerjék meg és hívják fel a figyelmet a tantárgyukhoz tartozó hasznos honlapokra, az általuk nyújtott önfejlesztési lehetőségekre. Adjanak digitális eszközökkel elvégzendő, választható feladatokat, kínáljanak fel és fogadjanak el többféle eszközt, megoldási módot is. Támogassák a feladatmegoldás kooperatív módjait, a hosszabb időre szóló, iskolán kívüli feladatmegoldás során a digitális kommunikációt.”

 

Az OK! Könyvekben ötvöződik a hagyományos tankönyvek módszertana az interaktív, online világgal, mellyel befogadhatóbb a tananyag, valóságközelibb a tanóra és tanulásra használható az internet.

Orgován Katalin ügyvezető igazgató bemutatja az Országos Virtuális Könyvespolc Programot a VI. Országos Interaktív Tábla Konferencia megnyitóján:

http://iothu.visibli.com/eca2d8b5750bc009/?web=c50291&dst=http%3A//soundcloud.com/iot-hu/virtualis-konyvespolcon-az-ok-konyvek

 

A programmal kapcsolatos további leírások az alábbi linken találhatók:

http://muszakikiado.hu/orszagos_virtualis_konyvespolc_program