Az oktatásért felelős miniszter – jelenleg Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere – az országos önkormányzati érdekszövetségek bevonásával az ágazati sajátosságoknak megfelelően érdekegyeztető fórumot, Köznevelési Érdekegyeztető Tanácsot hoz létre és működtet – írta a Magyar Közlöny november 19-ei számában.

A Tanács feladata a köznevelés területén dolgozó munkavállalók közösségét képviselő reprezentatív szakszervezetek, továbbá az országos önkormányzati szövetségek, a nem önkormányzati iskolafenntartók,

valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a miniszter által vezetett minisztérium képviselői között

a közalkalmazotti és egyéb munkaügyi kapcsolatok, különösen az anyagi, szociális és kulturális, valamint az élet és munkakörülményeket érintő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő kérdések ágazati szintű egyeztetése, az érdekek feltárása, a törekvések bemutatása és egyeztetése:

– a közalkalmazotti és egyéb, az oktatáshoz kötődő munkaviszonnyal kapcsolatos kérdések megtárgyalása,

– a központi költségvetési törvény, és a vele összefüggő – a szakterületet érintő – más törvények véleményezése,

– a közoktatási területet érintő jogszabályok tervezeteinek, illetve különböző átfogó koncepcióknak és programoknak a köznevelés területének munkavállalóit érintő, munkaviszonyaira, élet- és munkakörülményeire hatást gyakorló kérdéseinek megtárgyalása.

A Tanács oldalai, tagjai a miniszter nevében a köznevelésért felelős helyettes államtitkár vagy képviselői, és más, az oktatásban érintett minisztériumok által delegált egy-egy fő, a reprezentatívnak minősülő szakszervezetek által delegált egy-egy fő, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által delegált egy fő, az országos szintű önkormányzati érdekszövetségek által delegált egy-egy fő, az országos nemzetiségi önkormányzatok által választott négy fő, a nem állami, valamint nem önkormányzati iskolafenntartók által delegált személyek a következő megoszlásban: az egyházi jogi személyek által fenntartott köznevelési intézmények képviseletében négy fő és egy fő a magánfenntartású köznevelési intézmények képviseletében.

A Tanács tagjait a miniszter kéri fel a delegálók javaslata alapján, az üléseinek elnöki teendőit a köznevelésért felelős helyettes államtitkár látja el.

{module Forrás: edupress|none}