A szöveges értékelést minősítést támogató szoftver 2008. évi frissítése (2.1.30/2.1)

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

Az értékelési időszakok során e-mailes és telefonos megkeresések érkeztek Önöktől. Ezen megkereséseket figyelembe véve a szöveges értékelő szoftvert egyes pontokon továbbfejlesztettük. A fejlesztés nem érinti a program alapvető felépítést, tehát továbbra is a megszokott módon használhatják azt.

A frissítő fájl az alábbi változtatásokat tartalmazza:
  • A tantárgystruktúra szerkezete, a tantárgyak nevei évfolyamonként külön-külön módosíthatók. Azaz ha az egyik évfolyam értékelését már el kezdték készíteni, esetleg már nyomtattak is belőle értékeléseket, attól még a másik évfolyam tantárgystruktúrája továbbra is módosítható marad. Természetesen mielőtt az adott évfolyam értékelését elkezdenék, ennek az évfolyamnak a tantárgystruktúráját megfelelő módon, módosítani kell.
  • Amikor az osztálynévsort exportálják, akkor a program nem .txt fájlt készít hanem egy excel fájlt. Erre a módosításra azért került sor, hiszen az osztálynévsor importálásakor excel fájlt kér a program. Ennek eredményeként az osztálynévsorok „átvitele” egy másik gépre egyszerűsödött.
  • Az értékelések visszavéglegesítésének a rendszere is megváltozott annyiban, hogy ha a tanuló mindkét okmányát (törzslap, bizonyítvány pótlap) kinyomtatták már, akkor azonnal megjelenik az adott tanulónál a visszavéglegesítés menüpont. Azaz nem kell megvárni, hogy a programban szereplő összes tanuló okmánya kinyomatatásra kerüljön.
  • A hivatalos nyomtatás során a program bekéri az okmánypapírok sorozatszámát. Eddig a törzslapsorszám és a bizonyítvány pótlap sorszám felirat szerepelt a programban. Ez módosításra került, és bizonyítvány pótlap vagy törzslap sorozatszámot kér a program. Az egyes sorszámok így egyértelművé lettek téve a programba. Létezik az okmánypapírok sorozatszáma, amit a nyomtatáskor kér a program, és létezik a törzslapszám, amit pedig a tanulók adatainál kér a program.
  • Szintén tisztázásra került a nemzetiségi nyelv beállításának lehetősége. Eddig a programban a nemzetiségi nyelvet az anyanyelv beállításánál lehetett kiválasztani. Ezt egyértelművé téve az anyanyelv felirat helyet ezután nemzetiségi nyelv szerepel. Ezt a programrészt csak a nemzetiségi iskoláknak kell alkalmazniuk, tehát ha nem nemzetiségi iskolában nem magyar anyanyelvű tanuló tanul annak az anyanyelvét nem kell beállítani.
  • Kérésként szerepelt az Önök részéről, hogy a tanulókhoz tartozó okmánypapírok sorozatszámát is ki lehessen nyomtatni a programból. Amikor a névsor exportálását választják, be lehet állítani, hogy milyen adatokat szeretnének kiexportálni. Itt ki lehet választani az okmánypapírok sorozatszámát is, és így egy listát készíthetnek, hogy az egyes tanulókhoz milyen sorozatszámú okmánypapírok tartoznak. Természetesen ugyan itt ezt a táblázatot ki lehet nyomtatni.
Reméljük, hogy a fenti változtatások egyértelműbbé tették a programot, és segítik az Önök munkáját.

Az alábbiakban kétféle lehetőség közül választhatnak.

Az első letöltési lehetőséget azok válasszák, akik a korábbi frissítéseket elmentették a számítógépükre, és a programjuk verziószáma minimum 2.4. (lehetséges verziószám formátum még a 2.1.xx/2.1 az xx egy számot jelez. Az ilyen formátumú verziószámokat használók is ezt a változatot válasszák.) A fájl egy .zip kiterjesztésű fájl, amit le kell mentetni a gépükre, majd ki kell csomagolni. A korábbi kitétel, hogy ne közvetlenül a szovert mappába csomagolják ki a fájlt az most is fennáll. Tehát csomagolják ki egy külön mappába a .zip fájlt, majd az így megjelenő fájlokat másolják át a szovert mappába, felülírva a korábbiakat. A gép rá fog kérdezni, hogy biztos felül kívánják-e írni a korábbi fájlokat, itt az „igen mind” lehetőséget kell választani. Ezután a program használatba vehető. A frissítés a korábbi adatbázist nem módosítja, nem ír felül adatokat.

A második letöltési lehetőséget azok válasszák akik még nem telepítették a programot, vagy valami miatt újra kell telepíteniük, esetleg a verziószámuk 2.4 előtti. Az alábbi letöltési lehetőségre kattintva töltsék le a .zip fájlt. Csomagolják ki, majd kicsomagolás után el lehet indítani a telepítést.

Jó munkát kívánunk!
Forrás: okm.gov.hu