Az érzelmi bántalmazás kérdése önálló vizsgálódást érdemel. A szakirodalom a gyermekek bántalmazásának négy fő területét különbözteti meg: a lelki, testi-fizikai, szexuális abúzust és az elhanyagolást. Evidencia, hogy a kitartóan bántalmazott, súlyosan meggyötört, megtorlásként veréssel „nevelt” gyermek szorongóvá válik, vagy agresszióval válaszol a külső környezetében: az óvodában, az iskolában azonnali reakcióként, vagy jóval később, felnőttként maga is bántalmazó lesz.

Ugyanígy nyilvánvaló, hogy az iskolakerülés következtében bukdácsoló, értelmileg visszamaradott, túlkorossá vált, iskolázatlan fiatal társai gúnyolódásának célpontjává válik, aztán iskolakerülését hazugsággal leplező csavargó lesz belőle, aki agresszióval oldja frusztráltságát. Végül az erkölcsileg veszélyeztetett gyermek is súlyos lelki traumákat él meg, a szexuálisan bántalmazott gyermek szexuális szabadossággal reagál, vagy szexuális élete e traumával terhelt marad, magyarázta Fleisz Kinga.

Általában bántalmazáson csak a fizikai bántalmazást értik, bár az utóbbi időben egyre nagyobb visszhangja van a szexuális bántalmazásnak. Azt már kevesebben tudják, hogy ebbe a fogalomkörbe tartozik a gyermekek elhanyagolása is, ami nagyon egyszerűen megfogalmazva azt jelenti, hogy a gyermek alapvető emberi szükségletei nincsenek kielégítve. A szükséglet szó tárgyias dolgok képében jelenik meg tudatunkban – étel, ital, kerékpár, ruha -, holott az emberi szükségletek lényegesen szélesebb kört ölelnek fel. Maslow, egy híres pszichológus hierarchikus sorrendben állította fel ezeket a szükségleteket, véleménye szerint az alacsonyabb szintű szükségletek kielégítése feltétele a magasabb rendűek megvalósulásának. Egy háromszögben ábrázolva nyomon követhető, hogy melyek az alapvető, bázis-szükségletek, amelyeket a magasabb rendűek követnek.

önmegvalósítás
esztétikai szükséglet
szépség, rend iránti igény
megértés, tudás szükséglete
tisztelet, megbecsülés, önbecsülés
szeretet szükséglete, kapjon és adhasson szeretetet
biztonság iránti szükséglet, a másokhoz tartozás igénye
fiziológiai szükségletek: a szervezet igényeinek teljesítése
táplálék, víz, meleg, egészség, a testi és szellemi fejlődés lehetővé tétele

A szeretet szükségletének kielégítetlensége ugyancsak az elhanyagolás, bántalmazás problémakörébe tartozik. Nem is sejtjük, milyen nagy fájdalmat okozunk a gyereknek azzal, ha csínytevését azzal büntetjük, hogy „nem szeretlek, nem is állok veled szóba”.

Ha a szülő állandóan elégedetlen gyermekével, és ezt fennen hangoztatja, ha rendszeresen szidja, ez az érzelmi bántalmazás fogalmát meríti ki. Ha a szülők elfoglaltságukra való hivatkozással nem figyelnek gyermekükre, nem hallgatják meg, érzelmi fejlődésében kárt okoznak. A fenyegetés, a szülőtől való állandó félelem, a gyerek kedvenc játékának megtorlásként való tönkretétele lelki kínzás a gyerek számára. Nagyon sok szülő nem tudja ezt, saját gyermekkora nevelési módszereit alkalmazva biztos abban, hogy jót tesz. Azért érdemes ilyen részletesen tárgyalni ezeket a problémákat, hogy lehetőleg minél több szülő tisztában legyen azzal, hogy gyereknevelési módszerei helyesek-e, vagy sem. Sokan csak azokat a mintákat követik, amelyeket saját családjukban megtanultak, de a korszerű lélektani kutatások bebizonyították, hogy a gyerekek személyiségfejlődése szeretet és biztonság nélkül nem haladhat a háromszög csúcsa felé, mesélte Fleisz Kinga pszichológus.

A lelki kínzással és a fizikai bántalmazással tisztelethez, megbecsüléshez való jogától fosztjuk meg a gyereket, és ha mi nem tiszteljük, nem alakulhat ki önbecsülése sem, aminek a későbbiekben nagyon komoly személyiségbeli torzulások lesznek a következményei. Még értelmiségi szülők közül is nagyon sokan úgy gondolják, hogy a verés a gyereknevelés fontos eszköze. Nem így van. A verés, különösen, ha rendszeres, komoly lelki sérüléseket eredményez a gyermekben, megtanulja, hogy problémáit agresszióval vezeti le, magatartási zavarai alakulhatnak ki, vagy személyisége torzul. Ráadásul ő is követni fogja szülei példáját saját gyermeke nevelése kapcsán.

A megértés, tudás iránti szükséglet valahol ott kezdődik, amikor a csecsemő minden érzékével megpróbálja “feltérképezni” a kezébe került tárgyat, a kisgyerek szétszedi a babát, hogy belülről is lássa, vajon mi van benne, vagy darabokra szedi az autót, hogy azután konstatálja, így már nem működik. A későbbiekben ez egyre inkább gondolkodási, megértési, tanulási folyamat, ami az iskoláskorban teljesedik ki. Az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása súlyos elhanyagolásnak minősül, általában már teljesen szétesett családokra jellemző. A fogyatékos gyermekek fejlődésének segítése ugyanígy emberi szükségletet elégít ki, elmulasztása, elhanyagolása bántalmazásnak minősül, tudtuk meg Fleisz Kingától.

Forrás: szatmar.ro