A diszlexia felismerése lényegében a nyelv elsajátítását megnehezítő nehézségek sorozatának (azaz a fonológiai szegmentációs és összekapcsolási készség területén, a látási és hallási feldolgozásban, továbbá szófelismerésben és a feldolgozás sebességében fellépő zavarok) azonosítása.

Ezenkívül a diszlexiát okozó problémák megjelennek nem írás-olvasással kapcsolatos területen is, így a diszlexia azonosítható akár viselkedési (pl. szervezési és szociális készségek) akár írás-olvasási jegyek alapján.

 

Bár a nehézség mértékét más hasonló korú gyerekek teljesítményéhez viszonyítva ítéljük meg, a diszlexia alábbiakban felsorolt néhány jegye útmutatóként szolgálhat:

Írni-olvasni tudással kapcsolatos készségek

– olvasásban és helyesírásban a hangok elkülönítésének és összekötésének valamint a hangok és jelek összekapcsolásának problémája által okozott nehézségeket mutat

– fordítva ír betűket, szavakat

– nehézséget okoznak neki a táblázatok, az ábécé

– kihagy betűket a szavakból, vagy rossz sorrendben írja őket

– az átlagosnál több időt vesz igénybe, hogy írásos feladatot elkészítsen

– belebonyolódik, ha hosszú szavakat használ

– nehézséget okoz neki gyerekdalokat megtanulni

 

Viselkedési jegyek

– nehézséget okoz a bal és a jobb megkülönböztetése, a hónapok sorrendje, stb.

– rossz az irányérzéke

– nincs önbizalma és rossz az énképe

– gyakran szólnak rá, hogy nem figyel, félreérti amit mondanak, és szó szerint értelmezi a dolgokat

– rossz a mozgás készsége, többek között a kézírás és egyszerű ritmus eltapsolása

– rossz az időérzéke, és gyakran elkésik

– összezavarodik, ha egyszerre több utasítást kap

– szervezési nehézségei vannak

– elfelejti, hol hagyta a dolgait, pl. kulcsot, könyveket

– néha „kreatív” megoldásokat talál

– értelmesnek és figyelmesnek látszik, bár néhány fontos területen kudarcot vall.